Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kaple na Moravě

Příspěvky

Dvorce - Májůvecká kaple

Májůvecká kaplička byla postavena na vrcholu stoupání silnice z centra Dvorců směrem k vesničce Májůvka, ale bohužel neexistuje žádný záznam o tom, kdy se tak stalo. Podle jednoduchého stavebního slohu a mohutné lípy, pod kterou se kaplička trochu skrývá, by se dalo usuzovat na to, že byla vystavěna v první polovině 19. století. Stejně tajemný je i důvod vzniku drobné sakrální stavby. Mohlo jít o poděkování nějaké bohaté rodiny nebo statkáře Bohu za vyléčení z nemoci či narození vytouženého dítěte nebo naopak vznikla na místě nějakého neštěstí. Téměř jistě se tak nestalo roku 1714, kdy byla občanka Rozina obviněna z čarodějnictví a následně upálena. Pravděpodobnější období výstavby kapličky spadá do čtyřicátých let 18. století, kdy Dvorce poznamenaly války o dědictví rakouské nebo rok 1751, kdy město vyhořelo a nějaký ctihodný občan ji nechal vybudovat z vděčnosti za ušetřený majetek či život.

 
12. 4. 2024 | Rubrika: Kaple na Moravě | Komentářů: 0

Moravský Beroun - kaple Nalezení sv. Kříže

Poutní kaple Nalezení sv. Kříže byla vystavěna roku 1752 na vrcholku výrazného skalnatého vršku zvaném Křížový vrch na severozápadě města Moravský Beroun. Základní kámen ke kapli na Křížovém vrchu položil svobodný pán Friedrich Lichtblau, kterou postavil z vlastních prostředků. Po roce 1752 se o kapli staral první poustevník – Konrád Thanel. Roku 1819 byla vysvěcena dřevěná zastavení křížové cesty, které o 23 let později začaly nahrazovat zděné kapličky. Kaple Nalezení sv. Kříže zřejmě zchátrala nebo byla zbořena, protože v roce 1995 byla vystavěna nová. Drobná barokní stavba zakončuje křížovou cestu s kaplemi, které lemují stezku stoupající nahoru ke svatostánku. Není bez zajímavosti, že právě tyto stavební úpravy výrazně poškodily zříceniny hradu, který na Křížovém vrchu stával. 

 
9. 4. 2024 | Rubrika: Kaple na Moravě | Komentářů: 0

Ostrava - kaple Nanebevzetí Panny Marie ve Výškovicích

Dnešní ostravská městská část Výškovice neměla svou kapli až do konce 19. století, jelikož zde žilo málo lidí, takže tu chyběla i škola. Od svého založení na začátku 15. století obec spadala pod farnost ve Staré Bělé. Pouze v letech 1624 - 1630 vykonávala duchovní správu farnost ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Až roku 1873 byla ve Výškovicích zřízena první škola a přicházely také první úvahy o výstavbě obecní kaple. V té době rostly proti dnešnímu kostelu lípy, pod nimiž stála jen malá kaplička zasvěcená sv. Janu Nepomuckému, jež sloužila jako zvonice. Myšlenky se změnily v realitu 6. září 1891, kdy byl položen základní kámen kaple Nanebevzetí Panny Marie, která byla o rok později slavnostně vysvěcena. A důvod zasvěcení ? To vám prozradí článek níže.

 
11. 3. 2024 | Rubrika: Kaple na Moravě | Komentářů: 0

Ostrava - Lurdská kaple s pramenem Matky Boží ve Staré Bělé

Bělský les, jedna z největších zelených ploch v Ostravě, patří k oblíbeným místům procházek nejen obyvatel Zábřehu, Dubiny a Výškovic, kteří to tam mají nejblíž, ale prakticky celé Ostravy. Na jeho jižním konci je na katastru obvodu Stará Bělá místo, kterému se říká Starobělské Lurdy – lesní pramen a už více než sto let i kaplička, zasvěcená Panně Marii Lurdské. Její vznik je úzce spojen s historií nedaleké ozdravovny, zvané Rekonvalescent, kterou nechalo postavit vedení Vítkovického horního a hutního těžířstva (pozdějších Vítkovických železáren) na přelomu 19. a 20. století pro doléčování pacientů Vítkovické nemocnice, tehdy jedné z nejmodernějších v celém Rakousku-Uhersku. První pacienti sem nastoupili v září 1900 a péči o ně převzaly řádové sestry svatého Karla Boromejského.

 
9. 3. 2024 | Rubrika: Kaple na Moravě | Komentářů: 0

Ostrava - kaple sv. Kříže ve Staré Bělé

Kaple sv. Kříže se nachází v ostravské části Stará Bělá na ulici Mitrovická, ale původně stávala na návsi ve dříve samostatné obci. Vysvěcena byla posledního července roku 1740 a svůj barokní ráz si zachovala do dnešních dnů. Důvod její výstavby není přesně známý, mohlo jít o poděkování nějaké bohaté rodiny nebo statkáře Bohu za vyléčení z nemoci či narození vytouženého dítěte. Kaplička mohla také sloužit kolemjdoucím k modlitbě a určitě se u ní pomodlili také rolníci, pracující na přilehlých zemědělských políčkách či havíři, mířící do některého z černouhelných dolů. V nedávné době byla drobná kaple opravena. Boční strany jsou hladké bez oken, závěr kaple trojboký, průčelí dominují dva pilastry s patkou, mezi nimiž je umístěn vchod s dřevěnými dveřmi. Štít kaple má trojúhelníkový tvar s nikou uprostřed, kde kdysi patrně stávala malá soška. Střecha sedlová.

 
4. 3. 2024 | Rubrika: Kaple na Moravě | Komentářů: 0

Ostrava - kaple sv. Jana Nepomuckého ve Staré Bělé

Kaple sv. Jana Nepomuckého se nachází na Mitrovické ulici v ostravské městské části Stará Bělá. Byla postavena nedaleko místního hřbitova někdy na přelomu 17. a 18. století v barokním slohu, který zůstal zachován do dnešních dnů. Podle pověsti se tak stalo mezi lety 1699 – 1719, kdy zde působil farář Jiří Abrahám Krsa, který byl pohřben na přilehlém hřbitově. Jisté je, že kaplička byla postavena dříve než nynější kostel sv. Jana Nepomuckého. Po sametové revoluci byla zásluhou Městského obvodu ve Staré Bělé kaplička opravena. Průčelí dominuje barokní štít s výklenkem uprostřed, kde patrně dříve stávala nějaká soška. Pod římsou se nachází vstup s dřevěnými dveřmi. Boční stěny jsou hladké bez oken, stejně jako zadní plochá část, u které zve k posezení lavička. Sedlová střecha kaple je krytá cihlovými taškami.

 
3. 3. 2024 | Rubrika: Kaple na Moravě | Komentářů: 0

Ostrava - kaple na Klimkovické ulici v Porubě

Malá kaplička v ostravské městské části Poruba byla na Klimkovické ulici s největší pravděpodobností postavena v 19. století, ale přesné datum založení není známo. Je dokonce možné, že kaplička mohla mít nějakou dřevěnou předchůdkyni či zvoničku, která byla později nahrazena kamennou stavbou. Důvod její výstavby není přesně známý, mohlo jít o poděkování nějaké bohaté rodiny nebo statkáře Bohu za vyléčení z nemoci či narození vytouženého dítěte. Kaplička mohla také sloužit kolemjdoucím k modlitbě při cestě do nedalekých Klimkovic a určitě se u ní pomodlili také rolníci, pracující na přilehlých zemědělských políčkách či havíři, mířící do některého z černouhelných dolů. V nedávné době byla drobná kaple opravena a do interiéru byly umístěny drobné předměty, mezi něž patří sošky andělů a Panny Marie či obraz se stejnou světicí. Kaplička stojí na zahradě u rodinného domu a není tak přístupná ze všech stran.

 
12. 2. 2024 | Rubrika: Kaple na Moravě | Komentářů: 0

Brno - kaple sv. Františka v Židenicích

Kaple sv. Františka v brněnské městské části Židenice byla vybudována v Táborské ulici podle projektu brněnského architekta Julia Zedníka roku 1891 za více než 3 tisíce zlatých, které zaplatili manželé František a Anežka Vidlářovi. Slavnostní vysvěcení provedl 2. srpna téhož roku zábrdovickým farářem Leopoldem Kolářem. Původní zvon byl zabaven v roce 1942 k válečným účelům, nový byl pořízen roku 1949 při opravě kaple. Zařízení interiéru kaple pochází z doby jejího vzniku. Na oltáři visí obraz se sv. Františkem z Assisi, klečícím před Kristem a Pannou Marií. Boční oltář obsahuje novodobou sošku Panny Marie. U Kapličky stojí kamenný kříž s pozlaceným krucifixem z roku 1878, věnovaný manželi Taláckovými z jiné brněnské čtvrti Juliánov.

 
1. 2. 2024 | Rubrika: Kaple na Moravě | Komentářů: 0

Odry - hřbitovní kaple sv. Rodiny

Barokní kaple sv. Rodiny v Odrách byla postavena v letech 1718 – 1719 v souvislosti s potřebou vzniku sakrálního objektu v těsné blízkosti nového předměstského hřbitova, který byl následně zasvěcen členům svaté Rodiny. V roce 1985 proběhla velká rekonstrukce kaple, která byla zároveň adaptována na smuteční síň, což negativně ovlivnilo její původní podobu. O 30 let později pak započala poslední oprava, která přinesla několik nečekaných objevů. Bylo odhaleno původně omítnuté roubení, na stěnách objeveny fragmenty obou malovaných oltářů a při odstranění rákosového stropu dělníci narazili na dřevěný strop s 300 let starými figurálními kresbami. Kaple byla kompletně opravena a od té doby slouží smutečním obřadům, komorním koncertům i komentovaným prohlídkám.

 
29. 1. 2024 | Rubrika: Kaple na Moravě | Komentářů: 0

Vítkov - kaple na Opavské

Jednou z památek města Vítkov je malá kaple, stojící na dnešní Opavské ulici, uprostřed netypického kruhového objezdu. Byla postavena patrně v druhé polovině 19. století, ale přesné datum výstavby drobné sakrální památky není bohužel znám, nicméně jisté je, že vznikla na území dříve samostatné obce Horní Ves, která byla roku 1920 připojena k Vítkovu. Církevní stavba byla nedávno opravena na náklady manželů Marie a Jana Klanertových.

 
25. 1. 2024 | Rubrika: Kaple na Moravě | Komentářů: 0


 


Doporučený článek

Proč si vybrat dřevěné žaluzie


Turistův ráj

Turisticka mydla


Statistiky

Online: 6
Celkem: 466914
Měsíc: 18766
Den: 693