Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přírodní rezervace a rašeliniště

Příspěvky

Litovel - přírodní památka Hvězda

Přírodní památka Hvězda se nachází na okraji města v těsném sousedství železniční zastávky Litovel - město na trati Červenka–Prostějov a jedná se o součást Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Chráněné území leží na hranici dvou chráněných území, přírodních památek Malá Voda a Hvězda, kde se protíná pět ramen řeky Moravy, přičemž dvě z těchto ramen přímo vymezují hranici přírodní památky Hvězda. Při pohledu z výšky soutok připomíná svým tvarem hvězdu, což bylo příčinou vzniku názvu zmíněného území. Území přírodní památky je pokryto vlhkými loukami a pozůstatky bažinného lesa. Podklad nivy je tvořen spodním štěrkopískovým souvrstvím a horním souvrstvím povodňových sedimentů, na nichž se nacházejí nivní půdy. 

 
9. 8. 2023 | Rubrika: Přírodní rezervace a rašeliniště | Komentářů: 0

Grygov - přírodní rezervace Království

Přírodní rezervace Království u Grygova je rozsáhlý lesní komplex, obklopený zemědělskými plochami a jezírky, které zde vznikly těžbou štěrkopísku. V lese rostou druhově bohatá společenstva nížinných listnatých lesů v nivě řeky Moravy, typická pro stanoviště ovlivněná vysokou hladinou podzemní vody, jež jsou kombinací tvrdého luhu s lipovými a březovými doubravami a olšinami s bohatou flórou a faunou. Podloží tvoří kvartérní štěrkopískové náplavy řeky Moravy, které jsou překryty mocnou vrstvou povodňových hlín. Lesní komplex Království u Grygova je historickým majetkem města Olomouce. První dochované záznamy o nabytí lesního majetku jsou kolem roku 1267, kdy král Přemysl Otakar II. daroval městu pozemky s lesem u Grygova, odtud pochází název lesa Království a další lesy město získalo darem od krále Václava III. roku 1306.

 
20. 6. 2023 | Rubrika: Přírodní rezervace a rašeliniště | Komentářů: 0

Skalka u Prostějova - přírodní zajímavost Jezírka

Na kopci nazývaném Na Skalkách nedaleko obce Skalky u Prostějova leží v prostoru smíšeného lesa dvě romantická jezírka, která vznikla na místě lomů, v nichž se těžil kámen. Když těžba ustala, voda přirozeným způsobem zalila prohlubně a vzniklo tak krásné místo. Okolí jezírek je upravené a nabízí romantická zákoutí, vhodná k procházce a odpočinku na dřevěných lavičkách. Lesík s jezírky je vhodným místem k procházkám jak pro lázeňské hosty, tak turisty, kteří do těchto míst zavítají. Trasa k jezírkům je značená místním červeným a modrým značením, kterým jsou vytýčeny dva krátké tříkilometrové okruhy. Turistické značení začíná u lázeňské restaurace. 

 
9. 5. 2023 | Rubrika: Přírodní rezervace a rašeliniště | Komentářů: 0

Kouřim - Libušino jezírko

Libušino jezírko bývalo kultovním vodním prostorem Kouřimského hradiště, které se nacházelo v úžlabině mezi středním a vnitřním valem, západně od střední brány. Pro kultovní důvody svědčí jinak zcela nesmyslný příkop, který pohanští Slované hloubili kolem svých svatyní nebo obětišť. V dnešní době se však jedná o pouhou prohlubeň v zemi, obklopenou několika starými stromy, v níž lze spatřit vodu pouze po dlouhotrvajících deštích, nebo v době tání. Jezírko, jehož dnešní název "Libušino" či "Libuše" se poprvé připomíná již roku 1592, je přírodní geologický útvar, napájený kdysi vodou z puklinového pramene a dešti. Kromě své funkce přirozeného vodního rezervoáru mělo i mimořádný kultovní význam.

 
14. 10. 2022 | Rubrika: Přírodní rezervace a rašeliniště | Komentářů: 0

Olomouc - přírodní památka Bázlerova pískovna

Bázlerova pískovna se nachází v polích severně od Olomouce a vznikla v období první republiky drobnou těžbou štěrkopísku. V té době bylo území pokryto vlhkými loukami, jenž byly počátkem 70. let 20. století vysušeny vlivem regulace a zahloubení Mlýnského potoka, který už sem při jarních povodních nepřinášel žádnou vodu. Bázlerovu pískovnu tvoří ji jezírko s břehovými porosty, na něž navazují nedávno vytvořené louky s remízky, které zastávají funkci ochranného pásma. Lokalita je významným stanovištěm obojživelníků uprostřed zemědělsky využívané krajiny. Můžeme zde spatřit čolka velkého a obecného, ropuchu obecnou a užovku obojkovou. Velmi významná je přítomnost kriticky ohrožené žáby blatnice skvrnité.

 
30. 9. 2021 | Rubrika: Přírodní rezervace a rašeliniště | Komentářů: 1

Krčmaň - přírodní památka Cigánské zmoly

Přírodní památka Cigánské zmoly se nachází v nadmořské výšce od 230 do 251 metrů, přibližně 2,5 km severozápadně od obce Krčmaň. Její zvlněný reliéf vznikl jako následek dávné těžby vápence. V současnosti je oblast již mnoho desítek let průmyslově nevyužívaná, a proto zde mohlo dojít ke vzniku jedinečných teplomilných společenstev vázaných na vápencové podloží. Z tohoto důvodu byla lokalita navržena k vyhlášení jako přírodní památka.

 
6. 9. 2021 | Rubrika: Přírodní rezervace a rašeliniště | Komentářů: 0

Krčmaň - přírodní památka U bílých hlin

Přírodní památku U bílých hlin najdete v blízkosti obce Krčmaň nedaleko Olomouce. Jedná se o poměrně malé území o rozloze 0,185 ha v nadmořské výšce okolo 220 metrů, kde se daří teplomilné vegetaci se vzácnými druhy rostlin, která potřebuje k růstu vápenaté podloží. Právě díky němu vznikl netradiční název území, jenž bylo pojmenováno podle barvy ornice v okolí, která má díky vápníku velmi světlou barvu. Dalším faktorem, který ovlivnil druhové složení zdejší flóry, je dobrá propustnost zdejší kamenité půdy, která způsobuje její velkou vysychavost.

 
2. 9. 2021 | Rubrika: Přírodní rezervace a rašeliniště | Komentářů: 0

Bukovec - přírodní rezervace a rašeliniště

Rašeliniště a přírodní rezervace Bukovec se nachází u hraničního potoka Oleška a tato oblast byla vyhlášena jako přírodní rezervace v roce 1988. Zaujímá rozlohu 7,34 ha a v nadmořské výšce 495 - 526 metrů chrání mokřadní podhorské louky s řadou lučních společenstev.

 
6. 1. 2019 | Rubrika: Přírodní rezervace a rašeliniště | Komentářů: 0
 


Doporučený článek

Proč si vybrat dřevěné žaluzie


Turistův ráj

Turisticka mydla


Statistiky

Online: 8
Celkem: 486417
Měsíc: 16015
Den: 554