Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bukovec - přírodní rezervace a rašeliniště

Rašeliniště a přírodní rezervace Bukovec se nachází u hraničního potoka Oleška a tato oblast byla vyhlášena jako přírodní rezervace v roce 1988. Zaujímá rozlohu 7,34 ha a v nadmořské výšce 495 - 526 metrů chrání mokřadní podhorské louky s řadou lučních společenstev.

article preview

Rašeliniště a přírodní rezervaci Bukovec jsme poznali během zimní dovolené v Beskydech. Auto jsme nechali u hraničního přechodu s Polskem, i když jsme mohli ještě jet dál po úzké asfaltové silničce až na malé parkoviště u začátku rezervace. Šedý povrch však byl pokrytý sněhovou vrstvou a tak jsme si naše putování raději prodloužili o půl kilometru po svých.

Bukovec - přírodní rezervace a rašeliniště - zimní pohled na louku

Vyrazili jsme po zelené značce a po 200 metrech stoupání jsme přišli k malé osadě Za Kempou, kde jsme zabočili doleva. Po asfaltce jsme pokračovali dalšího půl kilometru až na zmíněné odpočívadlo pro plechové miláčky, kde jsme narazili na rozcestník. Ten nás informoval o tom, že jsme urazili polovinu požadované vzdálenosti a že se právě nacházíme ve výšce 500 metrů nad mořem.

Bukovec - přírodní rezervace a rašeliniště - rozcestník u parkoviště

Zelená trasa dále běžela směrem na Soušský vrch a Hrčavu, zatímco my jsme následovali značení naučné stezky. Asfaltovou silnici jsme vyměnili za podmáčenou louku a míjeli jednu ceduli naučné stezky za druhou, ze kterých jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací.

Bukovec - přírodní rezervace a rašeliniště - tabule naučné stezky

U jedné z nich synek získal potřebné informace k Earth kešce a poté další naše kroky vedly po okraji lesa. Pod nohami nám křupal led pokrývající rašeliniště, takže jsme šli velmi pomalu, neboť jsme pro naše nohy hledali vždy nejbezpečnější místečko.

Bukovec - přírodní rezervace a rašeliniště - zimní pohled na louku

Minuli jsme několik tabulí s varovným nápisem Pozor státní hranice a konečně jsme přišli k potoku, u něhož se nachází nejvýchodnější místo České Republiky. O něm se více dozvíte v mém dalším článku. Po půl hodině jsme se pak stejnou cestou vrátili zpátky k autu, kterým jsme odjeli do Dolní Lomné, kde jsme byli ubytováni v krásném penzionu Rzehaczek.

Bukovec - přírodní rezervace a rašeliniště - hraniční kámen

Kompletní fotogalerii najdete zde 

https://jirkacek1.rajce.idnes.cz/Bukovec_-_prirodni_rezervace_a_raseliniste/

Historie :

Rašeliniště a přírodní rezervace Bukovec se nachází u hraničního potoka Oleška a tato oblast byla vyhlášena jako přírodní rezervace v roce 1988. Zaujímá rozlohu 7,34 ha a v nadmořské výšce 495 - 526 metrů chrání mokřadní podhorské louky s řadou lučních společenstev.

V této oblasti dochoval původní ráz krajiny, kterou jen nepatrně narušilo zemědělství. V lokalitě rostou různé travní porosty, které nahrazují původní olšiny a na loukách s rašelinovým podkladem se daří hydrofilním rostlinám se zastoupením rostlin ovsíkových luk. Nejcennější rostlinou zdejší lokality je kriticky ohrožený starček horský a byly tu objeveny vzácné druhy mechů jako baňatka Mildeova, trsenka kopinatá a kostrbatec větevnatý.

Tuto lokalitu objevil v letech 1958 - 1962 ostravský botanik Zdeněk Kilián a pro ochranu přírody byla tato lokalita znovuobjevena v 70. letech 20. století, čímž byla zachráněna před odvodněním a melioracemi, které se prováděly v období zemědělské velkovýroby.

Rašeliniště dnes zarůstá, takže bychom zde v létě našli zbytky vlhkomilných lučních společenstev. Roste zde třeba třeslice prostřední, len počistiv, vítod obecný, kokrhel menší či violka psí a v nejvíce zamokřených částech lokality se vyskytují společenstva rašelinných luk s řadou ohrožených a chráněných druhů rostlin. Roste zde také vstavač májový z čeledi orchidejí a pro zachování jejich výskytu je nutno louky pravidelně kosit. V jižní části rezervace roste smrkový les a v podrostu se pak vyskytuje žebrovice různolistá a hořec tolitový.

Při entomologických sběrech byly zjištěny dva zajímavé druhy dvoukřídlého hmyzu. Byla zde nalezena mrvatka, což je vzácný druh vázaný na zachovalé slatinné a rašelinné louky a překvapivě i teplomilná zelenuška, která byla vůbec poprvé objevena na severní Moravě a Slezsku.

Historie čerpána z webu

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bukovec_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace,_okres_Fr%C3%BDdek-M%C3%ADstek)

Přírodní rezervace Bukovec je držitelem turistické známky č.1882.

https://www.turisticke-znamky.cz/znamky/nejvychodnejsi-bod-ceske-republiky-bukovec-c1882

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 


Doporučený článek

Proč si vybrat dřevěné žaluzie


Turistův ráj

Turisticka mydla


Statistiky

Online: 10
Celkem: 454758
Měsíc: 18526
Den: 503