Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přehrady a vodní nádrže

Příspěvky

Kružberk - přehrada na řece Moravici

Na začátku 20. století došlo k povodním, kvůli kterým bylo rozhodnuto Zemskou vládou ve Slezsku o stavbě přehrady na řece Moravici, ale stavět se začalo až v roce 1948. Nejprve byla vybudována cesta ke stavbě, poté byla v roce 1951 vykopána jímka a v roce 1952 se začalo s litím betonu pro spodní bloky přehradní zdi. Už v roce 1954 došlo k zadržování vody a to i když se ještě betonovalo. V roce 1955 bylo vodní dílo dokončeno vrchem přehradní zdi, tedy korunou. Od roku 1957 nádrž slouží k trvalému zadržení vody. Stavbu řídil stavbyvedoucí Ing. Jan Čermák, který se s Kappelem podílel už na projekčních pracích. V letech 1954 až 1958 byla vyražena štola pro přívod vody do Úpravny vody Podhradí u Vítkova, do té doby se voda dostávala ke spotřebitelům z přehrady provizorním způsobem.

 
26. 3. 2024 | Rubrika: Přehrady a vodní nádrže | Komentářů: 0

Karolinka - přehrada Stanovnice

Vodní nádrž ve městě Karolinka byla vybudována v letech 1977 – 1987 na potoce Velká Stanovnice, který pramení na úbočí Javorníků a protože v jeho povodí nejsou téměř žádné vesnice či průmysl a zemědělské podniky, voda v přehradě patří mezi nejkvalitnější na Moravě. Přehrada o objemu 7,65 milionu krychlových metrů zásobuje Vsetínsko. Sypaná hráz je 35,5 metru nad terénem a v koruně má délku 391,5 metru. Výpustné a odběrné zařízení je umístěno v kruhové odběrné věži, která je přístupná pouze štolou v hrázi a umožňuje odběr vody pro vodárnu ze tří výškových úrovní v nádrži. V roce 1995 zde byla instalována malá vodní elektrárna s dvěma turbínovými soustrojími. Kapacita bezpečnostního přelivu je při maximální hladině 104 kubíků za vteřinu.

 
28. 12. 2023 | Rubrika: Přehrady a vodní nádrže | Komentářů: 0

Rusava - přehrada a rekreační středisko

Přehrada Rusava byla vybudována na potoku Ráztoka, v údolí úplně na konci obce, pro zaměstnance podniku Přerovské strojírny, kteří se sem jezdili rekreovat desítky let poté, co byla firma roku 1948 založena. Výrobky socialistického podniku byly známé po celém světě, ale po roce 1989 se firma postupně dostala do úpadku a musela rozprodat i své rekreační zařízení, včetně toho na Rusavě. Rozlehlého areálu se ujal soukromý sektor a díky podnikatelům nedošlo ke zchátraní ubytovacích chatek či hlavní budovy hotelového typu. Samotná vodní plocha se v 21. století potýkala s poklesem vody, přesto se sem jezdí lidé i nadále rekreovat. V jedné z chatek nad hrází od roku 2005 funguje bufet. Místo je dostupné autem po asfaltové silničce.

 
27. 3. 2023 | Rubrika: Přehrady a vodní nádrže | Komentářů: 0

Les Království - pohádková přehrada na Labi

Není přehrada jako přehrada. Les království vypadá jako by byla součástí romantické pohádky. Les království totiž rozhodně nevypadá jako šedé betonové monstrum, jehož základní funkcí je zadržovat vodu. Tato nádherná přehrada se nachází na Labi nedaleko Dvora Králové a dokonale spojuje technické řešení s estetickou stránkou stavby. Prvotní myšlenka přehrazení Labe se stala aktuální po roce 1897, kdy se údolí od Vrchlabí přes Dvůr Králové až k Pardubicím proměnilo díky obrovské povodni doslova v měsíční krajinu. Bylo proto rozhodnuto vystavět dvě říční hráze, které by zadržovaly náhlé přívalové vlny. Jedna byla vystavěna pod Špindlerovým Mlýnem a druhá - Les Království - v úzkém údolí řeky nad Dvorem Králové. Již roku 1903 začaly první přípravné práce na přehradě, kdy se začaly připravovat podklady pro zpracování projektu, který vypracovala firma Technické oddělení pro úpravu řek za vedení stavebního rady Ing. Josefa Plicka. Samotnou stavbu pak provedla firma Ing. J. V. Velflík a firma Fanta & Jireš ji vybavila stroji. Stavební práce započaly v roce 1910 a trvaly po protažení stavby kvůli první světové válce až do roku 1920.

 
14. 4. 2021 | Rubrika: Přehrady a vodní nádrže | Komentářů: 0

Náklo - pískovna a jezero Kobylník

Štěrkovna Náklo se nachází mezi Olomoucí a Litovlí a vznikla těžbou štěrkopísku, kterou zde provozuje společnost CEMEX. Těžba započala již roku 1945, kdy byl potřeba písek pro nově vznikající stavby v poválečném Československu. Roku 1952 těžbu štěrkopísku převzaly Štěrkovny a pískovny Olomouc. V roce 1981 byla rozšířena těžba v pískovně plošně a to do hloubky od šesti do 25 metrů. Část štěrkovny je využívána jako přírodní koupaliště a zbytek je ponechán přírodě, původním živočichům a rostlinám. Zatopená část má rozlohu cca 100 ha a je hluboká až 25 metrů. Dá se tu stanovat a je zde několik stánků s občerstvením, fotbálek či jukebox. Koupání na pískovně je jen na vlastní nebezpečí, a to ve vymezeném prostoru, nechybí ani nudistická pláž. Koupání je volně přístupné a voda zde bývá velmi čistá. 

 
9. 12. 2020 | Rubrika: Přehrady a vodní nádrže | Komentářů: 0

Hlučín - jezero Štěrkovna

Hlučínské jezero vzniklo zatopením bývalé štěrkovny na jihozápadním okraji města, má rozlohu 131,5 hektarů a maximální hloubku čtyři metry. Původní štěrkovna byla v roce 1990 přebudována na vodní nádrž, kdy byly zpevněny břehy, odtěženy mělčiny a vybudovány nápustné a výpustné objekty pro regulaci hladiny nádrže. Na severním břehu jezera byla rovněž vybudována infrastruktura pro rekreační využití.

 
4. 2. 2020 | Rubrika: Přehrady a vodní nádrže | Komentářů: 0

Slezská Harta - přehrada na řece Moravici

Stavba přehrady Slezská Harta byla zahájena v roce 1987 a dokončena o deset let později. Již v roce 1986 však byly vybudovány některé objekty zařízení staveniště a ještě předtím byl prováděn rozsáhlý geologický průzkum celé oblasti. Výstavba tak velkého vodního díla představovala značný zásah do přírodních, technických, ale i sociálních podmínek. Před zahájením stavby bylo nutné zajistit pokácení všech stromů, keřů, vysekání porostů, zbourání a odklizení budov a zařízení v zátopovém pásmu, byly postaveny náhradní byty, domy a zařízení pro vystěhované obyvatele. Dále byl zřízen hotelový areál v Razové pro stavbaře přehrady, došlo i na přeložky plynovodu, telefonních a elektrických vedení, vybudována nová čerpací stanice pro úpravnu vody v Leskovci nad Moravicí včetně přivaděče surové vody.

 
19. 7. 2019 | Rubrika: Přehrady a vodní nádrže | Komentářů: 0
 


Doporučený článek

Proč si vybrat dřevěné žaluzie


Turistův ráj

Turisticka mydla


Statistiky

Online: 14
Celkem: 486391
Měsíc: 15999
Den: 551