Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vodní mlýny v Čechách

Příspěvky

Vysoké Mýto - Horní mlýn

Horní mlýn, později zvaný Panský vznikl někdy koncem 14. století, nicméně první zmínka o něm pochází z roku 1443, kdy na mlýně pod Choceňskou bránou hospodařil mlynář Kulhavý a Řehoř Dvořák. Druhý jmenovaný muž mlýn vyměnil za dvůr jakéhosi Quiduse, který jej však dlouho nevlastnil, neboť již roku 1447 jej prodal Stěchovi. Uběhlo pět let a Quidus si Horní mlýn koupil zpět od Kačky Stěchové. Později byl mlýn v majetku Vavřince Havéře a Matina Fučíka, kteří jej roku 1491 prodali Bohunkovi Hermanskému z Adršpachu. Nový majitel slíbil, že bude dávat špitálu každý týden půl korce žita, k vánocům vykrmeného vepře a o významných svátcích vědro pšenice. O sedm let později však mlýn prodal Danielovi.

 
14. 6. 2024 | Rubrika: Vodní mlýny v Čechách | Komentářů: 0

Vysoké Mýto - Dolní mlýn

Mlýn na tomto místě býval již v 15. století, v roce 1434 zde byl mlynářem jistý Říha. Kdy získal mlýn rod Josefy není známo, ale jistě to bylo před rokem 1541, ze kterého pochází nápis ve fasádě domu, který býval v pískovcovém nadpraží, považovaný za nejstarší známý nápis o přestavbě mlýna v Čechách : LETA BOZIHO 1541 STAWYL G BERNART YOZEFF. Mlýnská budova byla po přestavbě Bernarda Jozeffiho kamenná, přízemní a s podstřeším, které se nacházelo pod trojmo sedlovou střechou. Obydlí mlynáře se nacházelo na východně straně po celé šíři, na západní straně byla mlýnice. Součástí mlýna byla kamenná stodola, která se zachovala dodnes, a také zahrada, kolna a kamenný sklep.

 
29. 4. 2024 | Rubrika: Vodní mlýny v Čechách | Komentářů: 0

Turnov - Podkostelní mlýn

Ve středověku stálo na okrajích města Turnova hned několik mlýnů, které byly pronajímány, ovšem stále patřily vrchnosti, která z nich měla značný užitek. Není proto divu, že při opakovaném dělení Turnova mezi více pánů, měnily také mlýny své majitele. Jedním z nich byl Podkostelní mlýn, o němž existuje první zmínka z roku 1516, kdy však již byl sešlý, takže musel být postaven už dávno před tímto datem. Později byl opraven a dokonce se stal jedním z největších v Turnově. Během historie se zde vystřídala řada rodů a mlýnu se obvykle říkávalo Podkostelní, Kocúrkovský, Koukalovský nebo Tomkovský. V roce 1565 se město rozdělilo mezi bratry Jana a Kryštofa z Vartemberka a zatímco Podkostelní mlýn zůstal společným majetkem, ostatní byly přidruženy k rohozecké polovině. 

 
22. 9. 2023 | Rubrika: Vodní mlýny v Čechách | Komentářů: 0

Turnov - Shořalý mlýn

Již od středověku stálo na okrajích města Turnova hned několik mlýnů. Shořalý mlýn na soutoku Stebenky a Jizery existoval prokazatelně v 15. století, ale pravděpodobně byl postaven již dříve. Mlýny byly tehdy pronajímány mlynářům, stále však patřily vrchnosti, která z nich měla značný užitek. Není proto divu, že při opakovaném dělení Turnova mezi více pánů, měnily také mlýny své majitele. Mlýn Shořalý byl dlouho předmětem sporu mezi jednotlivými držiteli Turnova, nejprve Eliškou z Donína a Jaroslavem z Vartemberka a posléze jejich nástupci, při soudu byl výnos z mlýna odhadován na nemalou částku 500 kop grošů míšeňských. V 17. století mlýn disponoval 5 koly, mlel pro 86 domácností a fungovala u něj také valcha, a od konce 18. století navíc panská bednárna.

 
21. 9. 2023 | Rubrika: Vodní mlýny v Čechách | Komentářů: 0

Kouřim - mlýn Pášov

Mlýn Pášov je poprvé písemně doložen zápisem v kouřimské městské knize privilegií z 23. února 1404 pod názvem "Mlýn hořejší", později zvaný podle mlynáře Petra Drahonického mlýn Drahonický. Jeho dnešní jméno pochází z počátku 17. století, kdy ho v roce 1604 koupil Václav Pašek (Páša), poprvé je užit v roce 1613, kdy byla jeho majitelkou Kateřina Pášová. V současnosti slouží jako rekreační zařízení.

 
22. 10. 2022 | Rubrika: Vodní mlýny v Čechách | Komentářů: 0

Kouřim - mlýn Bukačov

Vodní mlýn Bukačov je poprvé připomínán roku 1404, kdy byl v Bílé knize práv a svobod označen jako Prostřední. Pravděpodobně se jednalo o celodřevěný mlýn s jedním či dvěma vodními koly na spodní vodu. V 16. století byl nazýván Vojtěšský pravděpodobně podle mlynáře Vojtěcha, zmiňovaného v roce 1516, nebo podle kostela svatého Vojtěcha, jenž dokonce od druhé poloviny 17. století patřil do majetku mlynářského rodu Bukačů. Pozemek na návrší patří k mlýnu dodnes, ale kostelík zanikl přibližně po roce 1790 a některé jeho kamenné články můžeme dodnes nalézt zazděné v opěrné zdi v areálu mlýna. Mlynář Vojtěch postupně získal značný majetek, včetně nejrozsáhlejších vinic a chmelnic na Kouřimsku. Po jeho smrti mlýn převzali jeho syn Pavel a vdova Marta.

 
21. 10. 2022 | Rubrika: Vodní mlýny v Čechách | Komentářů: 0

Kouřim - Panský mlýn

Velký mlýn, zvaný Panský, byl postaven v dobách temného středověku. První zmínka o něm pochází z roku 1407 v listinách, v nichž byl zapsán jako majetek cisterciáckého probošství v Kouřimi. Následně se mlýn objevil roku 1431 v knize Liber privilegiorum. V roce 1537 koupilo tento mlýn od sirotků po mlynáři Jírovi za 1200 kop míšeňských grošů město a klapáč pronajímalo. Roku 1547 se Kouřim zúčastnila vzpoury stavů a po jejich porážce přišla o všechny své statky včetně dvou mlýnů. Tento majetek byl navrácen či odkoupen zpět roku 1561, ale pak přišla bitva na Bílé hoře a další konfiskace majetku v roce 1623. Mlýn připadl za směšný poplatek znehodnocenou měnou knížeti Lichtenštejnovi a rozhodoval o něm Lichtenštejnský úřad v Kostelci nad Černými lesy.

 
11. 10. 2022 | Rubrika: Vodní mlýny v Čechách | Komentářů: 0

Kouřim - Fortenský mlýn

Fortenský mlýn, též zvaný Malý mlýnec nebo Fortna, byl postaven v dobách temného středověku. První zmínka o něm pochází z roku 1407, kdy patřil kouřimským cisterciákům a tehdejší německé obyvatelstvo jej nazývalo Holzmül. Vodní kolo klapáče poháněla sice jen voda Ždánické strouhy, přesto měl mlýn dostatek vody, jelikož strouha odváděla vodu z řady rybníků ležících pod zalesněným Ždánickým vrchem. Mlýn měl ve středověku zcela jinou podobu než dnes, neboť byl zcela přestavěn v době, kdy se změnila mlýnská technologie a začaly se požívat válcové stolice. Kvůli zvětšení objemu mletí se musely staré mlýny rozšiřovat na tři patra. V roce 1930 byl majitelem mlýna Václav Apltauer, který se svými pomocníky obsluhoval vyjmenovanou technologii Fortenského mlýna, ale ani to nestačilo k tomu, aby fungoval až do 21. století. Mletí bylo ukončeno a tím vzala za své i několikasetletá historie bývalého klášterního mlýna.

 
10. 10. 2022 | Rubrika: Vodní mlýny v Čechách | Komentářů: 0

Kouřim - mlýn Hřebíčkov

Mlýn Hřebíčkov byl v Kouřimi založen nejpozději na počátku 16. století bohatou měšťanskou rodinou Kocourkových. V době třicetileté války byl těžce poškozen a k jeho obnově došlo až ve 2. polovině 17. století kouřimským radním Janem Nuselským. Podle historických katastrálních map vlastnil mlýn v roce 1841 mlynář Mikolášek Josef. Dnešní podobu mlýn získal během klasicistní přestavby, která proběhla v 1. polovině 19. století mlynářskou rodinou Horových. V roce 1930 hřebíčkovský mlýn vlastnil Josef Hora, kdy zde bylo vodní kolo na svrchní vodu o výkonu 5 HP, které roztáčela voda z blízkého rybníka, napájeného potokem Střebovka. Z vodního kola se ovšem dochovala pouze hřídel a transmise, vedoucí do přilehlé stodoly, kde poháněla zemědělské stroje. Mlýn přestal sloužit svému účelu po druhé světové válce a byl adaptován k bydlení.

 
6. 10. 2022 | Rubrika: Vodní mlýny v Čechách | Komentářů: 0

Kouřim - mlýn Hrázka

V období středověku se v Kouřimi a jejím bezprostředním okolí nacházelo devět mlýnů, z toho se do současnosti zachoval soubor šesti středověkých a raně novověkých vodních mlýnů. Nicméně mlýn Hrázka byl postaven až ve druhé polovině 18. století a stal se nejmladším z kouřimských klapáčů. V roce 1880 vlastnil mlýn František Plichta, o 50 let později se jeho majitelem stal Josef Svoboda. Po druhé světové válce a nástupu komunistů k moci bylo mnoho mlýnů zrušeno a výjimku nebyly ani ty v Kouřimi. Hospodářské budovy u mlýna Hrázka byly zbořeny kvůli fotbalovému hřišti a na místě mlýnského Nového rybníka bylo vybudováno koupaliště. Ze mlýna se zachovala pouze hlavní budova s mansardovou střechou z počátku 19. století.

 
28. 9. 2022 | Rubrika: Vodní mlýny v Čechách | Komentářů: 4


 


Doporučený článek

Proč si vybrat dřevěné žaluzie


Turistův ráj

Turisticka mydla


Statistiky

Online: 13
Celkem: 486397
Měsíc: 15998
Den: 546