Jdi na obsah Jdi na menu
 


Studánky na Moravě

Příspěvky

Moravany - studánka U Hlavinků

Studánka U Hlavinků se nachází v údolí potoka Moštěnky, pouhých 500 metrů od oblíbené restaurace Kameňácká myslivna nalevo pod svahem směrem k osadě Zavadilka. Od silničky k prameni vede vyšlapaná cestička, která končí u tří schodů, po nichž lze sestoupit dolů mezi kamennou zídku. Ta ze tří stran obklopuje studánku a z jedné z nich trčí klasický pákový ventil, kterým stačí otočit a začne z něj téci osvěžující životodárná tekutina. Voda má dokonce tak mimořádnou kvalitu, že se v soutěží při ochutnávání vody ze studánek umisťuje na předních příčkách. Netradiční košty vody z chřibských studánek každoročně 28. října na hradisku sv. Klimenta organizuje známý kyjovský muzikant, folklorista a obyvatel Kameňáku Jura Petrů s přáteli. 

 
6. 12. 2022 | Rubrika: Studánky na Moravě | Komentářů: 0

Moravany - studánka v osadě Zavadilka

Studánka Zavadilka leží v dolní části chatové osady stejného jména, jejíž název byl odvozen od hájovny na horním konci. Obydlí myslivce bylo postaveno v druhé polovině 19. století a svůj název Zavadilka hájovna dostala podle výrazu někam dojít či zavadit o něco, co stálo o samotě. Ve třicátých letech 20. století se samota rozrostla o nové objekty a mezi první patřila žlutá chata s názvem Ahoj. Další obydlí byly budovány během druhé světové války a všichni obyvatelé těchto chatiček potřebovali k životu zdroj vody. Osadníci pramen životodárné tekutiny objevili na dolním okraji rekreační oblasti, ovšem kdy se tak stalo, není bohužel známo. Pravděpodobně před začátkem druhé světové války byla studánka od svahu oddělena zdí ve tvaru písmene L a prostor před ní byl vydlážděn dalšími kameny. Voda od té doby vytéká ze zdi dvojicí trubek, jednou malinkou a druhou hlavní, znatelně většího průměru.

 
5. 12. 2022 | Rubrika: Studánky na Moravě | Komentářů: 0

Koryčany - Dvořákova studánka

Dvořákova studánka se nachází nedaleko areálu bývalých lázní s kapličkou Panny Marie. Na rozdíl od léčivé lázeňské vody má tato studánka obyčejnou životodárnou tekutinu. Její výtok vyvěrá do kamenného sběrače, dostupného po několika schůdcích. Bezprostřední okolí studánky je zpevněno kamennou zídkou a dlážděním a od silničky se k ní dostanete po kamenných schodech. Název získala po svém staviteli, který ji vybudoval v bezprostřední blízkosti bezejmenného přítoku Kyjovky.

 
26. 11. 2022 | Rubrika: Studánky na Moravě | Komentářů: 0

Osvětimany - Gorazdova studánka

Gorazdova studánka se nachází jen pár desítek metrů od poutního místa Hradisko sv. Klimenta, které lidé obývali už v dávných dobách a ti pramen zřejmě využívali. V 19. století měla voda sírovou příchuť a ještě v roce 1939 obsahovala studánka Cyrilka malé množství síry, takže lidé její vodu užívali k účelu léčby revmatických nemocí. Po dlouhých letech však přítomnost sirovodíku už není patrná a je velmi chutná. Gorazdovu studánku lidé znali jako Cyrilku nebo Klimentský pramen a v sedmdesátých letech 20. století nesla jméno Zeyerova. Když byla ve velmi zanedbaném stavu, ujali se na jaře 2012 její obnovy osvětimanští přátelé lesa a za financování Lesním družstvem Osvětimany a obcí Osvětimany ji pečlivě zrekonstruovali, zastřešili a doplnili příchozím můstkem.

 
23. 5. 2022 | Rubrika: Studánky na Moravě | Komentářů: 0

Zašová - pramen Stračka a kaple Panny Marie

Poutní místo Stračka v Zašové je součástí Evropské kulturní stezky, která vede z Hostýna přes Zašovou až na Radhošť ke kapli svatého Cyrila a Metoděje. Podle pověsti se u pramene údajně zastavili svatí bratři Cyril s Metodějem, když putovali na Radhošť, aby vymýtili pohanské zvyky. Samotný areál vznikl díky obyvatelům místního kláštera Trinitářů, kteří sem zřejmě také umístili obraz Panny Marie a kříž. Pokračovatelem ve zvelebování místa byl zdejší farář Odstrčil, jenž dal v roce 1895 stráň nad pramenem upravit a nechal v ní zřídit jeskyni se sochou Panny Marie Lurdské. Tato socha pak byla roku 1942 přenesena do kostela a nahrazena sochou Panny Marie Zašovské, kterou zhotovil olomoucký sochař Rudolf Doležel.

 
28. 4. 2021 | Rubrika: Studánky na Moravě | Komentářů: 0

Salaš - studánka U lvích hlav

Historie nádherné studánky U lvích hlav sahá až do konce 19. století, i když se začala psát na jiném místě. V myslivně na Bunči bydlel od roku 1886 revírník Richard Spáčil a jeho syn se učil kameníkem. Byl to právě on, kdo vysekal jednu lví hlavu a ozdobil jí vchod do hájenky. Na podstavci se nacházely iniciály revírníkova syna. Někdy kolem roku 1905 byla hlava přenesena ke studánce při cestě na Salaš, asi 2,5 km od Bunče a doplněna druhou. Během mnoha let byly postupně umístěny tak, aby pramen proudící vody vytékal zároveň z obou hlav. Od té doby se studánka nazývá U Lvích hlav nebo Lví hlavy. Vytesané lví hlavy bez újmy přežily dvě světové války a obnovy se dočkaly už v roce 2013. Půl roku po zrestaurování kamenných hlav nějací vandalové hlavy totálně zničili tak, že repase již nebyla možná. Bylo proto nutné hlavy sejmout a vytvořit nové, přičemž slavnostní odhalení nové podoby studánky došlo roku 2019.

 
11. 9. 2020 | Rubrika: Studánky na Moravě | Komentářů: 0

Buchlovice - studánka Sirovátka

Studánka Sirovátka leží ve svahu pod bufetem Tramp u Buchlovic od nepaměti a lidé k ní pro vodu chodí dodnes. Svůj název získala kvůli vyvěrání sirovodíkového pramene. Při stavbě silnice I/50 na Brno se z ní ale sirovodík vytratil a dnes tu teče obyčejná voda, nikoli ta se zápachem po vejcích. Studánka má podobu kamenné obloukovité zídky s dřevěnou stříškou z roku 2013, pod níž se nachází malá nádržka s vodou, která pak odtéká korytem pryč.

 
28. 7. 2020 | Rubrika: Studánky na Moravě | Komentářů: 0

Brno - pramen sv. Floriána v Černovicích

Minerální pramen svatého Floriána se nachází v Brně - Černovicích na Mírové ulici v těsné blízkosti dětského hřiště, které zde bylo otevřeno roku 2014. Pramen se nachází v altánu vedle sloupu s vyobrazením piety a svatého Floriana datovaným rokem 1994. Voda vyvěrající z vrtu má teplotu asi 11 °C a její průtok je 40 až 60 l/min. Obsahuje železo, které způsobuje mírný zákal, sirníky, sírany, vápník a hořčík. Vodu lze využívat k pití.

 
20. 6. 2020 | Rubrika: Studánky na Moravě | Komentářů: 0

Cholina - studánka Svatá voda

Z Choliny ke Svaté vodě vede modrá turistická značka, která pokračuje do Loučky. Vznikla kolem roku 1838, i když tradice léčivého pramene na území Choliny je mnohem starší. Kdysi zde vytékal pramen z mohyly, nad ním byla soška Panny Marie, několik svatých obrázků, lavičky a celé místo se vstupní brankou bylo oploceno. Mezi světovými válkami zde však nebyla žádná soška, ale pouze jednoduchá mohyla, ze které vytékal pramínek do korýtka, ve kterém se mohly namočit i nohy. Svaté obrázky tam byly a pod nimi bylo klekátko, kde se lidé, kteří hledali ztracené zdraví, mohli pomodlit.

 
17. 10. 2019 | Rubrika: Studánky na Moravě | Komentářů: 0

Chvalčov - studánka Sklenářka

Studánka Sklenářka se nachází v obci Chvalčov, v ulici Na Říce, před domem rodiny Sklenářů. Ti se o studánku řadu let starají, proto také byla po nich pojmenována. Studánka je na konci obce přímo u silnice, takže by jste ji neměli přehlédnout. Dle informační tabule se na tomto místě zdroj vody nacházel odedávna a studánka sloužila k odpočinku a osvěžení poutníků. Od roku 2006 zde probíhá každoroční akce Otevírání studánek. Na místě najdete jednoduché lavičky k posezení, informační tabuli a samozřejmě také pěkně upravený zdroj vody.

 
15. 9. 2019 | Rubrika: Studánky na Moravě | Komentářů: 0


 


Doporučený článek

Proč si vybrat dřevěné žaluzie


Turistův ráj

Turisticka mydla


Statistiky

Online: 16
Celkem: 486404
Měsíc: 16005
Den: 551