Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slavkov u Brna - Palackého náměstí

Slavkov vznikl v podhradí na křižovatce dávných kupeckých cest a tak spolu s osadou vznikly také první ulice. Slavkov byl povýšen na město králem Václavem IV. roku 1416, které bylo obehnáno pevným hradebním systémem se čtyřmi branami a jeho centrum se nacházelo v místech Palackého náměstí. V centru města tenkrát stál gotický kostel sv. Jakuba Většího a dále přiléhající samostatná městská věž, jež plnila společnou funkci zvonice a hlásky. V 18. století však již byly obě stavby velmi sešlé. Farní kostel se v červenci 1757 dokonce z části sesul, a proto byl uzavřen a při stavbě zámku zbořen. Samotná věž vyhořela roku 1762, byla zbořena roku 1770. Zvony poté byly zavěšeny na Hodinové bráně, která k tomu byla upravena. Vybudováním jižní části zámeckého parteru zanikl i původní historický střed města a jeho funkci převzalo dnešní náměstí Františka Palackého. Celá plocha náměstí byla vydlážděna lomovým kamenem, konalo se zde shromáždění osob, prodejní trhy a v roce 1940 zde byla dokonce  benzínová stanice. V polovině padesátých let 20. století byla část plochy zatravněna a doplněna zídkami, ale později byl centrální prostor zanedbáván a přerostlá vzrostlá zeleň již narušovala průhledové osy. K rekonstrukci náměstí pak došlo po roce 1994, kdy byla zeleň odstraněna a přibylo zde mnoho nových prvků.

article preview

Slavkov u Brna byl cílem našich dvou výletů, které se odehrály několik let po sobě a zatímco poprvé jsme si stihli prohlédnout pouze zámek, rozhlednu na golfovém hřišti a kostel Vzkříšení Páně, při druhé návštěvě jsme shlédli zbytek památek a zajímavostí. Při poznávání města jsme se pohybovali také v jeho samotném centru na Palackého náměstí, kde jsme si v informačním centru koupili turistickou známku, získali jsme razítka do památníku a když jsme vyšli ven, přečetli jsme si pár historických faktů o městě. 

Slavkov u Brna - kaple sv. Urbana - výhled od kaple na město Slavkov

Historie města Slavkov u Brna

Slavkov vznikl v podhradí na křižovatce dávných kupeckých cest a tak spolu s osadou vznikly také první ulice. Slavkov byl povýšen na město králem Václavem IV. roku 1416, které bylo obehnáno pevným hradebním systémem se čtyřmi branami a jeho centrum se nacházelo v místech Palackého náměstí. V centru města tenkrát stál gotický kostel sv. Jakuba Většího a dále přiléhající samostatná městská věž, jež plnila společnou funkci zvonice a hlásky. V 18. století však již byly obě stavby velmi sešlé. Farní kostel se v červenci 1757 dokonce z části sesul, a proto byl uzavřen a při stavbě zámku zbořen. Samotná věž vyhořela roku 1762, byla zbořena roku 1770. Zvony poté byly zavěšeny na Hodinové bráně, která k tomu byla upravena. Vybudováním jižní části zámeckého parteru zanikl i původní historický střed města a jeho funkci převzalo dnešní náměstí Františka Palackého. Celá plocha náměstí byla vydlážděna lomovým kamenem, konalo se zde shromáždění osob, prodejní trhy a v roce 1940 zde byla dokonce  benzínová stanice. V polovině padesátých let 20. století byla část plochy zatravněna a doplněna zídkami, ale později byl centrální prostor zanedbáván a přerostlá vzrostlá zeleň již narušovala průhledové osy. K rekonstrukci náměstí pak došlo po roce 1994, kdy byla zeleň odstraněna a přibylo zde mnoho nových prvků. Po přečtení krátké historie jsme se dali do obhlídky domů na náměstí a jako první nám padla do oka radnice.

Slavkov u Brna - Palackého náměstí - celkový pohled

Radnice 

Radnici jsme našli na rohu Palackého náměstí a ulice Husovy. Před námi se nacházela jednopatrová renesanční budova s nárožní věžičkou, která byla postavena v roce 1592 za purkmistrů Alexandra Bradavičky a Petra Pekaře na základech starších domů, z nichž se dochovaly gotické sklepní prostory. Zaujalo nás, že v radnici byla napravo od vchodu městská strážnice, výčep vlevo od vchodu, městská šatlava v prvním poschodí a zepředu a z boku radnice stály až do konce 19. století kupecké krámy. V sedmdesátých letech 19. století a ve 20. století byla radnice částečně upravována. Líbila se nám malá věžička na rohu, v níž byly od roku 1903 do roku 1906 pověšeny zvony ze zbořené Hodinové brány. Nad vstupem jsme si prohlédli pamětní kámen s nápisem Leta 1592 za Alexandra Bradawichky stariho purmistra a za Petra Pekarze mladssyho purmistra. Pod nápisem jsme uviděli městský znak a pak jsme se otočili k fontáně.

Slavkov u Brna - Palackého náměstí - nároží radnice a za ní žlutá budova bývalého soudu

Fontána u radnice

Před budovou radnice jsme narazili na pěknou kruhovou fontánu, jejíž stěny byly zhotoveny z betonu. Byla vybudována při rekonstrukci náměstí po roce 1994, kdy nahradila květinový záhon na vyvýšené zídce.

Slavkov u Brna - Palackého náměstí - radnice a fontána

Společenský dům a restaurace Bonapart

Od radnice jsme svou pozornost obrátili k budově za námi na rohu Palackého náměstí a Fügnerovy ulice. Zalíbila se nám zejména věžička na nároží domu, který byl původně stavbou spořitelny z roku 1905 ve stylu pozdního historismu, vystavěnou podle návrhu brněnského architekta Vladimíra Fischera. Dozvěděli jsme se, že kdysi zde byla hospoda, kterou si pronajímal Otto Rotnagl a později zde vznikl Společenský dům a restaurace Bonapart.

Slavkov u Brna - Palackého náměstí - společenský dům a restaurace Bonapart naproti radnice

Pošta

Potom jsme se podívali doleva směrem ke kostelu Vzkříšení Páně, kde stála budova, v níž v době naší návštěvy sídlila pošta. Dům byl vystavěn v letech 1861 - 1862 stavitelem a slavkovským měšťanem Antonínem Přikrylem jako školní budova. Zaujalo nás, že na její stavbu bylo použito i veškerého materiálu ze zbořené Bučovské brány.

Slavkov u Brna - kostel Vzkříšení Páně a vpravo budova pošty

Budova policie a bývalého soudu

Vedle radnice se nacházela žlutá budova, ke které jsme vzápětí popošli. Na tabulce na fasádě jsme si přečetli, že se jedná o budovu bývalého soudu a současné policie. Zjistili jsme, že se jedná o renesanční dům, jehož jádro pochází ze 16. století a je tak jednou z nejstarších staveb na Palackého náměstí.

Slavkov u Brna - Palackého náměstí - bývalá soudní budova

Budova České spořitelny a bývalý hotel Černý orel

Od sídla policie jsme se přesunuli na druhou stranu náměstí a o kousek níž jsme na rohu s Brněnskou ulicí narazili na další dům se žlutou fasádou, ve které v té době sídlila Česká spořitelna. Dočetli jsme se, že se i zde jedná o renesanční měšťanský dům, jehož základ pochází opět ze 16. století. Později byl sice barokně upraven, ale i tak patří k nejstarším dochovaným stavbám ve městě. Zaujalo nás, že se kdysi nacházel hotel Černý orel, který měl v pronájmu Václav Mrkus.

Slavkov u Brna - Palackého náměstí - bývalý hostinec U černého orla

Panský dům a bývalý pivovar

Na druhém rohu jsme si pak prohlédli jeden z nejvýznamnější domů na Palackého náměstí. Jednalo se o takzvaný Panský dům, renesanční stavbu s gotickým jádrem. Přečetli jsme si, že poprvé byl Panský dům zmiňován již v roce 1570, kdy patřil měšťanovi Faytle Šenknopovi a byl v něm pivovar. V témže roce jej odkoupilo město. V roce 1660 město odprodalo dům rodu Kouniců, aby tím uhradilo část svých dluhů. Vrchnost povolila městu bezplatně ve dvou kotlích pálit a volně prodávat kořalku. Dále jsme se dozvěděli, že v Panském domě sídlilo také vojenské velitelství, notářství a až do dvacátých let 20. století kanceláře velkostatku.

Slavkov u Brna - Palackého náměstí - Panský dům v němž býval původní pivovar

Hostinec U černého lva

Od Panského domu jsme po stejné straně pokračovali směrem k dolnímu konci Palackého náměstí, až jsme narazili na dům s nápisem Hostinec U černého lva. Dům s číslem 81 kdysi patřil jisté Anně Vrbíkové, která zde zároveň provozovala hostinec.

Slavkov u Brna - Palackého náměstí - hostinec U černého lva

Měšťanský dům č.80

Hned vedle hostince jsme spatřili podstatně menší zelený domeček, v němž byla v době naší návštěvy prodejna textilu. Byl to malý klasicistní dům z konce 18. století a podařilo se nám o něm zjistit, že kdysi zde byla již zmíněná Hodinová brána.

Slavkov u Brna - Palackého náměstí - maličký domek vedle hostince U černého lva s číslem 80 - vedle stávala Hodinová brána

Sokolský dům

Potom jsme se zase otočili a prohlédli si domy na opačné straně. Prvním z nich byl hotel Sokolský dům, který ovšem nemá větší historickou hodnotu. Při naší první návštěvě jsme v něm požili oběd, který rozhodně nebyl špatný, ale ani nijak vynikající a rozhodně ne levný.

Slavkov u Brna - Palackého náměstí - hotel Sokolský dům

Tržnice

Jen pár metrů od Sokolského domu jsme uviděli dům s nápisem tržnice. Pochopili jsme, že se sem přestěhovaly trhy, které se v minulosti konaly zejména v horní části náměstí. Před námi se nacházela empírová novostavba z poloviny 19. století, na základech původně středověké architektury obecního dvora s palírnou z přelomu 15. a 16. století. Byla neděle a tak nemělo cenu jít dovnitř. Místo toho jsme se vydali zpět na horní část Palackého náměstí.

Slavkov u Brna - Palackého náměstí - tržnice

Měšťanský dům č.71

Po cestě nás zaujal žlutý dům s číslem 71, v němž v době naší návštěvy byly prodejny zlatnictví a v druhé části domu hračky. Do oka nám padla zejména zazděná atika a ozdobná ostění u oken. Zajímavý byl ale také příběh člověka, který v tomto domě žil. Jmenoval se Jan Andrla, který se zde roku 1897 narodil. V roce 1923 se Jan Andrla oženil s Růženou Čehovskou a v následujícím roce se jim narodil syn Lubomír. Překvapilo nás, že se o čtyři roky později odstěhovali do Užhorodu a pak do Mukačeva, kde se jim narodila dcera Jiřina. V tomto městě si v roce 1935 postavil patrový rodinný dům se dvorem i zahradou. V přízemí se nacházely dvě písmomalířské a natěračské dílny a nahoře se bydlelo. Na konci roku 1938 musel Andrla poslat své děti vlakem do Slavkova k babičce a s manželkou zůstal ještě v Mukačevu. Opět jsme se divili, že se museli skrývat, protože ho Maďaři chtěli zlikvidovat. Místní lidé je měli ale hrozně moc rádi, a tak jim nosili jídlo i pití. Díky jeho pověsti vynikajícího řemeslníka i člověka dosáhli toho, že ho nakonec nezastřelili. Dále jsme se dozvěděli, že následujícího roku již oba Mukačevo opustili a vrátili se navždy do Slavkova. Žili až do své smrti právě na Palackého náměstí č.71 v domě u „Maláčů“  a jeho dům měl v té době hodnotu čtvrt milionu korun. Tuto sumu postupně splácel ještě několik let, ale komunisté mu nepřáli a za jeho poctivou a obětavou práci mu šli celý jeho život po krku, protože byl živnostník.

Slavkov u Brna - Palackého náměstí - žlutý dům číslo 71 s prodejnou hraček a zlatnictvím - dům Jana Andrly

Dočetli jsme smutný příběh z minulosti a vrátili se duchem do přítomnosti. Pomalým krokem jsme došli zpět k autu, které na nás na Palackého náměstí věrně čekalo a odjeli jsme za další památkou Slavkova. Tou byla kaple sv. Jana Křtitele alias Špitálek, kterému je věnován další článek, tak si jej nezapomeňte ve volném čase přečíst.

Slavkov u Brna - Palackého náměstí - celkový pohled

Kompletní fotogalerii najdete zde

https://jirkacek1.rajce.idnes.cz/Slavkov_u_Brna_-_Palackeho_namesti/

Historie čerpána z těchto webových stránek 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_ve_Slavkov%C4%9B_u_Brna

http://www.veslavkove.cz/

http://www.slavkov.cz

Město Slavkov u Brna je držitelem turistické zámky č.2094.

https://www.turisticke-znamky.cz/znamky/mesto-slavkov-u-brna-c2094

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 


Doporučený článek

Proč si vybrat dřevěné žaluzie


Turistův ráj

Turisticka mydla


Statistiky

Online: 6
Celkem: 469649
Měsíc: 17385
Den: 331