Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mohelnice - náměstí Svobody

Na náměstí Svobody v centru města Mohelnice se nachází mnoho památek a zajímavostí. Toto místo bylo spolu s vedlejším Kostelním náměstím osídleno již ve středověku, jelikož se ve 13. století jádro osídlení přestěhovalo z nižších poloh kvůli pravidelným záplavám a případné lepší obraně na malou vyvýšeninu, tvořící dodnes střed Mohelnice. Po svém založení radnici neměla a město spravoval fojt za pomoci městské rady, ale nebylo zjištěno, kde fojtství sídlilo. V roce 1305 prodal či daroval olomoucký biskup mohelnickému fojtovi ve městě svůj dům, v němž se zřejmě scházela městská rada až do 16. století. Tehdy fojtství zaniklo, vedení převzala městská rada, která si jako své sídlo vybrala dům na rohu náměstí a dnešní Olomoucké ulice. 

article preview

Město Mohelnice dnes představuje především důležitý dopravní uzel na cestě z Moravy do Východních Čech. Ocitli jsme se zde již několikrát a během prohlídek města jsme poznali mnoho památek. Nemohli jsme pochopitelně vynechat ani samotné centrum a především náměstí Svobody, na kterém se nachází mnoho památek a zajímavostí. Toto místo bylo spolu s vedlejším Kostelním náměstím osídleno již ve středověku, jelikož se ve 13. století jádro osídlení přestěhovalo z nižších poloh kvůli pravidelným záplavám a případné lepší obraně na malou vyvýšeninu, tvořící dodnes střed Mohelnice.

Mohelnice - náměstí Svobody 01 - celkový pohled

Auto jsme vždy zaparkovali u autobusového nádraží a pak se pěšky vydali na náměstí Svobody. Poprvé jsme jej si prohlédli ještě v jeho staré podobě, při druhé návštěvě se zrovna opravovalo a potřetí bylo již oděno do nového hávu. Centrum města dostalo o rok dříve novou dlažbu, fontánu, zmizely staré stromy a byly vysazeny nové, opravily se chodníky a tak dále. Byla neděle a tak byly obchody i informační centrum zavřené. Možná právě proto zde bylo málo lidí, takže jsme si v klidu vše vyfotili a nerušeně si prohlédli zdejší památky.

Mohelnice - náměstí Svobody 06 - Mariánský morový sloup a litinová kašna

Morový sloup

Naši prohlídku jsme začali u Morového sloupu se sochou Panny Marie s Ježíškem v nadživotní velikosti.na vrcholu, postaveného roku 1717 jako připomínka poslední morové epidemie v českých zemích, která Mohelnici zasáhla o dva roky dříve. V rozích jeho podstavce jsme si prohlédli obvyklé morové svaté, kterými byli Karel Boromejský, Roch, Šebestián a František Xaverský a v jeho dutině jsme našli ukrytou svatou Rosálii s krucifixem. Dále jsme našli nápis v němčině, pojednávající o postavení sloupu. „Al? man schrieb Sieben Hundert fünfzehn Jahr- / Sich die Leidige Pest ein fund aldar / Welche Manichen darhien gerüssen / der da? zeitliche hat seegnen Müssen / den 23 october ich sag vier wahr / Stadt Müglitz hart gesperrret war / durch dre? Monath undt Viertzen Tag / hat gewahret die sperungs Plag / al? dann nach die?er Zeittungs trist / die Stadt eröffnet worden ist / da nun wier in grösten Nöthen Schwebten / wier zu gott un?er gemüth erhöbten / zu Maria undt den heiligen Pest Patronen / Damit sie un?er armen Stadt Möchten Verschonen. / Dahero wier ihnen mit gro?en Vertrauen / Diese Ehrensaul haben lassen aufbauen. Pod svatým Rochem jsme si v kartuši přečetli s chronogramem QVIS / DE / MORTE / VICTOR/ ROCHVS / EST“ (1717), pod svatým  Šebestiánem pak bylo napsáno PELLE DE / NOBIS PE/ STEM / PIE SEB? / ASTIANE / ET INTER / VENI PRO / CIVITATE / NOSTRA“ (1717), pod svatým Františkem Xaverským jsme přelouskali text DEPRE / CARE / MAG? / NE SANCTE / XAVERI / PRO NOBIS“ (1717) a pod svatým Karlem Boromejským CAROLVS / BORO? / M?VS / DEFENSOR / NOSTER / IN LVEPES? / TIFERA“. Všimli jsme si, že sloup obklopovala balustráda, na jejíž rozích stály sochy svatých Anny, Pavlíny a dvou biskupů. Podle některých pramenů se jedná o Cyrila a Metoděje, podle jiných o Augustina a Ambrože. Zaujalo nás, že na tehdejší dobu byl třináctimetrový sloup postaven z maletínského pískovce za značnou sumu 1700 zlatých a vytvořil jej olomoucký sochař Jan František Sturmer.

Mohelnice - náměstí Svobody 12 - Mariánský morový sloup

Litinová kašna

Pár metrů od Morového sloupu byla v polovině 19. století do kamenné nádrže osazena litinová kašna z blanenských železáren vysoká skoro 5 metrů. Na vrcholu kašny jsme spatřili postavu Hygie, řeckou bohyni čistoty, přidržující na pravém rameni amforu. Pozorovali jsme nepříliš silný proud vody, překapávající z menší horní misky do spodní větší, která přesto měla překvapivý rozptyl po ploše kolem kašny.

Mohelnice - náměstí Svobody 07 - litinová kašna

Nová fontána

Popošli jsme kousek dál a po několika desítkách kroků jsme narazili na novou uměleckou kašnu s fontánou. Ta zde byla vybudována v roce 2012, kdy bylo náměstí bylo od dubna do konce října opraveno. Zjistili jsme, že kašna kruhového tvaru se čtyřmi okruhy vodních obrazů byla odlita z bronzu a ve večerních hodinách bývá fontána osvětlená. Jelikož nebylo ještě ani poledne, nemělo cenu na tento světelný jev čekat a tak jsme pokračovali v prohlídce památek.

Mohelnice - náměstí Svobody 09 - fontána a věž kostela sv. Tomáše z Canterbury

Radnice

Naši pozornost upoutala poté budova dnešní radnice a rohu náměstí Svobody a Smetanovy ulice. Zjistili jsme, že rozhodně nebyla prvním domem, kde tato instituce sídlila, protože v této podobě stojí teprve od roku 1913 a stala se již čtvrtým místem, kde se radní scházeli. Dále jsme se dozvěděli, že Mohelnice po svém založení radnici neměla a město spravoval fojt za pomoci městské rady, ale nebylo zjištěno, kde fojtství sídlilo. V roce 1305 prodal či daroval olomoucký biskup mohelnickému fojtovi ve městě svůj dům, v němž se zřejmě scházela městská rada až do 16. století. Tehdy fojtství zaniklo, vedení převzala městská rada, která si jako své sídlo vybrala dům na rohu náměstí a dnešní Olomoucké ulice. Zaujalo nás, že vchod do radnice zdobilo kamenné ostění, později nalezené v zahradě za domem a dnes umístěné v mohelnickém muzeu. V objektu na rohu Olomoucké ulice byla radnice až do roku 1631, jelikož tehdy město koupilo dům, který stával na místě dnešní radnice. Pousmáli jsme se nad tím, že se jednalo o největší a nejvýstavnější budovu, jaká se v Mohelnici tehdy nacházela. Nechal ji postavit roku 1564 Jakub Brus, bratr pražského arcibiskupa Antonína Brusa. Moc nás nepřekvapilo, že pražský prelát na vystavění reprezentačního sídla přispěl velkou částkou, aby v něm mohl sám pobývat při návštěvách rodné Mohelnice. Jakubovi honosné sídlo přišlo vhod, jelikož na arcibiskupovu přímluvu byl přijat do šlechtického stavu. Svůj erb s beránkem si nechal vytesat do pískovce a umístit nad vchod do svého domu, kterému Mohelničtí říkali zámeček, snad také pro věžičku, která zdobila jeho střechu. Přečetli jsme si, že radnice zde byla až do roku 1750, kdy město přestavělo pro potřeby radnice jiný dům na náměstí, tentokrát na jeho opačném konci. Říkalo se mu Lokaidův dům po jeho nejvýznamnějším majiteli, mírovském úředníkovi. Zjistili jsme, že původně v něm chtělo zřídit pivovar, ale ze záměru sešlo a dům byl adaptován na již v pořadí třetí mohelnickou radnici. Zajímavá pro nás byla také informace, že pivovar byl vystavěn za ní v dnešní Hradební ulici a mezi ním a radnicí byla ještě šatlava. Z dalších řádků vyplynulo, že v přízemí radnice byl zřízen šenk, takže radnice, pivovar, hospoda a šatlava byly hezky pohromadě. Bývalou radnici v domě Jakuba Bruse dostala armáda a "zámeček" sloužil jako městská kasárna, sice zprvu jen příležitostně, ale poté natrvalo. Na počátku druhého desetiletí 20. století městská rada rozhodla vystavět důstojnou radniční budovu na místě zrušených kasáren, kterou jsme si právě prohlédli i my. Stavba byla dokončena v roce 1913, kdy byla již čtvrtá mohelnická radnice předána do užívání a sloužila radním i v době naší návštěvy.

Mohelnice - náměstí Svobody 02 - Městský úřad a radnice

Měšťanské domy

Na závěr pobytu na náměstí Svobody jsme očima přejeli řadu měšťanských domů se středověkým půdorysem, které byly většinou upraveny v 19. a 20. století. Zjistili jsme, že v roce 1526 bylo ve městě celkem 99 domů a v 16. století byla také dokončena nová výstavba města, opevnění, hradeb, valů, věží a obranného vodního příkopu. Dále jsme se dozvěděli, že během třicetileté války švédská vojska zapálily mlýn pod hradbami a od něj shořelo celé vnitřní město. Velice nás tak překvapilo, že už v šedesátých letech 17. století měla Mohelnice opět 243 domů, z toho 72 pravovárečných takzvaných velkoměšťanských, přičemž majitelům zbývajících domků se říkalo maloměšťané. Roku 1736 zde propukl velký požár a tak se centrum města opět muselo obnovit. Ani jsme se nedivili tomu, že roku 1841 v Mohelnici znovu řádil červený kohout, který zničil téměř všechny barokní domy na náměstí. Jelikož byly zachovány pouze stavby mimo střed města, viděli jsme před sebou domy z 19.století. Když jsme si všechny krátce prohlédli, vrátili jsme se k autu a odjeli do sousedního města Zábřeh, kde jsme shlédli další památky. Ani o ně nebudete ochuzeni, vyhledejte si tedy další moje články a ve volném čase si je prohlédněte.

Mohelnice - náměstí Svobody 03 - hotel

Kompletní fotogalerii najdete zde

https://jirkacek1.rajce.idnes.cz/Mohelnice_-_namesti_Svobody

Historie čerpána z těchto webů

http://www.hrady.cz/index.php?OID=9225

http://www.soupispamatek.com/

http://www.mohelnice.cz

Město Mohelnice je držitelem turistické zámky č.795.

https://www.turisticke-znamky.cz/znamky/mohelnice-c795

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 


Doporučený článek

Proč si vybrat dřevěné žaluzie


Turistův ráj

Turisticka mydla


Statistiky

Online: 15
Celkem: 455126
Měsíc: 18437
Den: 493