Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jevíčko - Palackého náměstí

Ve 13. století bylo Jevíčko nově založenou osadou na důležité obchodní stezce vedoucí z Olomouce do Prahy, dnes se mu ovšem hlavní cesty vyhýbají. Píše se o něm jako o klidném městečku v srdci Malé Hané, které si uchovalo středověký oválný půdorys se čtvercovým náměstím a pravidelnou sítí ulic a návštěvníkovi tak nabízí unikátní středověkou architekturu. Vydejte se s tímto článkem na Palackého náměstí a poznejte tak nejvýznamnější památky centra města.

article preview

Jevíčko jsme navštívili cestou do Letovic, kde jsme jednoho roku strávili čtyři příjemné jarní dny v penzionu na okraji města. Po příjezdu do Jevíčka jsme navštívili poměrně dost památek a zajímavostí, které byly většinou soustředěny kolem centra Palackého náměstí, na němž jsme nechali odpočívat naše francouzské stříbrné vozítko po náročné cestě z Olomouce a Jaroměřic. Následně jsme se vydali na obchůzku po přilehlých památkách a když jsme shlédli synagogu, klášter s kostelem, městské opevnění a zámek, tak jsme se na náměstí opět vrátili a začali se věnovat zdejším zajímavostem. Už před naší cestou nám při pohledu do mapy bylo jasné, že nám z hlediska městské architektury Jevíčko nabídne perfektní ukázku středověkého uspořádání a to se nám po příchodu na náměstí dokonale potvrdilo.

09 - Jevíčko - Palackého náměstí 01 - celkový pohled 09 - Jevíčko - Palackého náměstí 02 - celkový pohled

Střed města měl totiž elipsovitý tvar přizpůsobený výspě, na které bylo Jevíčko v první polovině 13. století založeno a díky tomu, že bylo roku 1258 povýšeno králem Přemyslem Otakarem II. na město královské, bylo opravdu na co koukat. Chvíli nám trvalo, než jsme téměř pravidelné čtvercové náměstí o rozloze 14.850 metrů čtverečních obešli, ale kromě našich bot nikdo nachozených kroků nelitoval. Mrzela nás pouze jedna věc a to, že se nedochovala ani jedna ze čtyř bran, které stávaly v koutech náměstí, jimiž do města přicházeli poutníci, obchodníci i prostí návštěvníci Jevíčka z různých světových stran. Jejich podoba není přesně známá, takže jsme si je při pohledu do rohů náměstí museli představit v naší fantazii a ke každé bráně jsme si ještě přidali domky vrátných, kteří měli povinnost otevírat a zavírat vstupy do města. A co jsme zde viděli ve skutečnosti ?

 09 - Jevíčko - Palackého náměstí 20 - Socha svatého Jana Nepomuckého 09 - Jevíčko - Palackého náměstí 16 - kašna

Měšťanský dům č.15

Nejprve nám padl do oka krásný nárožní dům s lékárnou U bílého anděla a poté na nás čekal dům se zelenou fasádou s bílými architektonickými prvky, jenž vznikl zřejmě spojením dvou starších sousedních budov, o čemž svědčilo rozdělení fasády na dvě poloviny, přičemž pravá část mírně ustupovala dozadu a od levé byla oddělena širokou lisénou. Dům v 19. století ztratil svůj původní renesanční ráz, nicméně i tak jsme na něm dokázali najít zazděné oblouky bývalého podloubí, které v přízemí doplňoval zaklenutý vchod a o pár metrů vedle dřevěný výklad s dveřmi s dvojicí vysokých oken. V první patře jsme našli čtveřici zdvojených oken a pod sedlovou střechou našim očím neunikly oválná okénka. Z historie domu nás zaujalo, že před ním do roku 1885 stávala městská jatka s masnými krámy, které však hyzdily vzhled náměstí a tak je radní odkoupili a v témže roce nechali zbořit.

09 - Jevíčko - Palackého náměstí 03 - Lékárna U Bílého anděla 09 - Jevíčko - Palackého náměstí 04 - dům č.15

Morový sloup se sousoším Piety

Potom naši pozornost upoutal pískovcový sloup se sousoším Piety, postavený jevíčským měšťanem Johanesem Frayem u silnice k Opatovicím, jenž byl roku 1811 radním Foytem přemístěn na náměstí před dům číslo 20. Na soklu ve spodní části sloupu jsme vepředu našli letopočet 1811 a špatně čitelný chronogram Matris Dolorosae Statuam exstruxi curavit Carolus Foyth senator, dne 14 Oktobris. Na soklu vzadu jsme  si přečetli nápis KE CTI A CHVALE MATCE BOZI WISTAVIEL IOHAN NESFRAY MIESSCAN A PERNICARZ GEVICKY a pak už naše oči klouzaly po hladkém sloupu k sousoší Panně Marie, držící na kolenou mrtvého Krista. Když jsme si umělecké dílo prohlédli, sloup obehnaný dobovým zábradlím s dvoukřídlou brankou jsme opustili a šli se podívat na další zajímavost.

09 - Jevíčko - Palackého náměstí 21 - rozcestník 09 - Jevíčko - Palackého náměstí 06 - Morový sloup 09 - Jevíčko - Palackého náměstí 06 - Morový sloup 2

Socha prezidenta T.G. Masaryka

Následně jsme se vydali k soše prvního prezidenta Československé Republiky, kterou roku 1930 vytvořil akademický sochař Martin Polák. Zajímavé bylo, že původně stála pod pivovarem v Tillových sadech, jenže pak přišla druhá světová válka a tak jsme se nedivili tomu, že musela být ukryta. Socha našla azyl ve sladovně, kde bohužel zůstala ještě dlouhá desetiletí, neboť komunistický režim pro Masaryka neměl pochopení a naši zemi obsadily umělecká díla s postavami jiných prezidentů. Na světlo světa byla znovu vynesena až roku 1990 a tak jsme si toto dílo mohli prohlédnout i my o téměř 30 let později. Kousek od sochy jsme narazili na tabuli naučné stezky a tak jsme si o všech památkách na náměstí přečetli zajímavé informace, včetně těch historických o Jevíčku.

09 - Jevíčko - Palackého náměstí 23 - socha T.G. Masaryka 09 - Jevíčko - Palackého náměstí 22 - socha T.G. Masaryka

Měšťanské domy č.34, č.35 a č.36

Když jsme dočetli poslední řádky a prohlédli si všechny fotografie či obrázky na tabuli, kráčeli jsme kolem řady domů a na tom s číslem 34 jsme našli kamenný barokní reliéf svaté Trojice z roku 1733 s Pannou Marií, Ježíškem a svatým Josefem. Hned vedle se nacházela dvojice domů s čísly 35 a 36, které nás zaujaly svou atikovou nástavbou v podobě balustrádového zábradlí s trojicí vystupujících kuželek. S podobným architektonickým prvkem jsme se setkali už u jiných měšťanských domů a takovéto atiky většinou sloužily k optickému srovnání výšky budov tak, aby byly všechny stejně vysoké, čímž se měl zlepšit celkový dojem obyvatel a návštěvníků náměstí. Fasády domů 35 a 36 navíc zdobily ještě další drobné prvky a dodávaly jim tak historický vzhled, což se nám pochopitelně líbilo. Dlouho jsme se u nich ale nezdrželi a pokračovali jsme v obhlídce dalších zajímavostí centra města.

09 - Jevíčko - Palackého náměstí 10 - nárožní dům č.34 s erbem 09 - Jevíčko - Palackého náměstí 11 - domy č.35 a 36 s atikami

Kašna

Ve středu náměstí na nás čekala osmiboká kašna z roku 1837 se znakem města a drobnou litinovou sochou Amora, která kromě zásobování obyvatel města vodou sloužila také jako krásný estetický prvek. Uprostřed pískovcového bazénu jsme spatřili hranolový sokl, na němž stál nízký sloup s patkou a jednoduchou hlavicí. Na sloupu se nacházel reliéf městského znaku, jímž byla moravská orlice se štítkem s písmenem G na prsou. Reliéf doplňoval nápis na podstavci: IN VIANTE IOSEPHO FISCHER PRAESVLE VRBANI FONTEM LAPIDIBVS CINXERE. Na sloupu jsme ještě viděli kruhovou nádrž a litinovou postavu Amora s lukem a šípy na zádech. Zaujalo nás, že poblíž kašny býval pranýř a také železná klec pro šejdíře a lichváře a ačkoliv by oboje našlo uplatnění i ve 21. století, byly tyto nástroje hanby z náměstí odstraněny roku 1788.

09 - Jevíčko - Palackého náměstí 17 - kašna 09 - Jevíčko - Palackého náměstí 18 - kašna

Socha sv. Jana Nepomuckého

Když jsme si vodní dílo kamenického mistra Leopolda Fischera z Boskovic prohlédli, zamířili jsme k barokní svatojánské soše, pořízenou z městské poklady roku 1730. Před námi na originálně architektonicky tvarovaném podstavci s andílky, vrcholícím oblačným sloupem, stála socha svatého Jana Nepomuckého, která nás svou velikostí docela ohromila. Na šestiboké základní desce se kovaným zábradlím stál podstavec, na který navazoval střední sokl s nahoře vybíhajícími volutami, které nesly římsu. Na podstavci jsme spatřili kruhová zrcadla s vloženými měděnými hvězdami a na římse jsme našli symboly Jana Nepomuckého - biret, knihu, palmovou ratolest. Ze středu podstavce vyrůstal sloup se sochou zmíněného světce v tradičním oblečení se dvěmi vrstvami drapérie a kožešinovým pláštíkem přes ramena, kterého jsme si opravdu důkladně prohlédli.

09 - Jevíčko - Palackého náměstí 15 - Socha svatého Jana Nepomuckého 09 - Jevíčko - Palackého náměstí 13 - Socha svatého Jana Nepomuckého

Dům č.12 – bývalý Panský dům, dnešní Hotel Morava

Pak jsme se vydali k hotelu Morava, na jehož místě původně stával Panský dům, který už podle názvu patřil vrchnosti a jako poslední jej obývala rodina Herborsteinova. Roku 1884 byla budova koupena záložnou a dům začal sloužit ke kulturním účelům české části obyvatelstva. My jsme ovšem před sebou měli budovu z roku 1939, která svým moderním vzhledem do staré zástavby moc nezapadala. Hotel nám trochu připomínal prvorepublikové budovy, kdy jak se říká frčel funkcionalismus, což znamenalo stavět domy podle jejich funkce a zároveň reagovat na požadavky průmyslu. Tehdy vznikaly účelové budovy jednoduchých tvarů a stavitelé začali používat převážně nové materiály jako byly třeba šamotové cihly, železo nebo beton. Výsledkem byla železobetonová skeletová konstrukce a volný půdorys staveb, které nám nikdy úplně nepadly do oka.

09 - Jevíčko - Palackého náměstí 19 - hotel Morava 09 - Jevíčko - Palackého náměstí 09 - celkový pohled

Po obhlídce největších zajímavostí historického centra jsme zamířili do malého obchůdku s potravinami na náměstí, kde jsme si koupili pečivo a sýr. Do večeře v letovickém penzionu bylo totiž ještě daleko, od snídaně v našem domovu ještě dál a my jsme už měli hlad, takže jsme se rozhodli tímto způsobem naplnit naše žaludky. K hodování jsme si vybrali naše auto a dobře jsme udělali, neboť v té chvíli se černý mrak nad Jevíčkem rozhodl sobě ulevit a začalo pršet. Po půlhodinové pauze a jídle jsme zašli do přilehlého informačního centra, kde jsme si koupili turistickou známku a získalo razítko do památníku. Potom jsme již centrum města dali vale a věnovali se památkám na okraji Jevíčka, přičemž první na řadu přišla malá kaplička u polní cesty, o níž se již dočtete v jiném příspěvku. A chcete-li vědět, jak celý náš výlet probíhal, mrkněte se do sekce Velké povídání o výletech, kde si vyhledejte cestopis Jak jsme navštívili Jaroměřice a nedaleké Jevíčko.

09 - Jevíčko - Palackého náměstí 08 - řada domů č29 až č32 09 - Jevíčko - Palackého náměstí 12 - domy č.1 infocentrum a č.3 vedle

Kompletní fotogalerii najdete zde

https://jirkacek1.rajce.idnes.cz/Jevicko_-_Palackeho_namesti/

Historie čerpána z webu

https://pamatkovykatalog.cz/

Město Jevíčko je držitelem turistické zámky č.738.

https://www.turisticke-znamky.cz/znamky/jevicko-c738

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 


Doporučený článek

Proč si vybrat dřevěné žaluzie


Turistův ráj

Turisticka mydla


Statistiky

Online: 10
Celkem: 453725
Měsíc: 18254
Den: 690