Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bozkov - kostel Navštívení Panny Marie

Kostel Navštívení Panny Marie uprostřed obce Bozkov byl postaven v letech 1690-1693 z podnětu hraběnky Marie Polyxeny Desfoursové. Jeho předchůdcem byl od 14. století dřevěný kostel, jenž ale za husitských válek do základu vyhořel a nový byl postaven snad někdy v polovině 16. století. Byl prý také dřevěný a sloužil až konce století sedmnáctého, kdy již ale kapacitně nestačil. Ovdovělá hraběnka Marie Polyxena Desfoursová položila 23. září 1690 základní kámen nynějšího kostela a v letech 1893-1895 proběhla celková rekonstrukce.

article preview

Bozkov jsme navštívili během dovolené v Českém ráji a kromě známých jeskyní jsme si prohlédli také kostel Navštívení Panny Marie uprostřed obce. Po příjezdu do obce jsme naše stříbrné auto zaparkovali přímo u svatostánku, postaveném v letech 1690-1693 z podnětu hraběnky Marie Polyxeny Desfoursové a poté jsme se vydali do informačního centra naproti kostela, kde jsme získali dvě razítka do památníku, koupili si pohled a výroční turistickou známku.

Bozkov -  kostel Navštívení Panny Marie - pohled z dálky

Také jsme si zde půjčili za malý poplatek klíč od kostelní věže, která v létě sloužila jako vyhlídka a této nabídce jsme nedokázali odolat. Následně jsme se tedy vydali na 49 metrů vysokou kostelní věž, jejíž dveře jsme záhy odemknuli a stanuli v jejím přízemí. Vzápětí jsme minuli sakristii a když jsme vystoupali do prvního patra, ocitli jsme u oratoře, kde se nacházel dřevěný táflový strop s výjevem Nejsvětější Trojice z roku 1693.

Bozkov -  kostel Navštívení Panny Marie -  věžBozkov -  kostel Navštívení Panny Marie - věž

Našli jsme zde také pár svatých obrázků na cihlové zdi a krátce jsme si je prohlédli. Po chvilce jsme pokračovali dál ve výstupu a těsně před vyhlídkovým ochozem jsme narazili na tři zavěšené zvony. Původně jich zde bylo až šest, ale téměř všechny byly zabaveny pro válečné účely a roztaveny během obou světových válek. Během pobytu u zvonů se naštěstí žádný z nich nerozezněl a nerozhoupal, takže naše uši byly milosrdně ušetřeny.

Bozkov -  kostel Navštívení Panny Marie - zvony

Pak jsme již dorazili na vyhlídkový ochoz a rozhlédli se po okolní krajině a obci Bozkov. Zajímavý pohled se nám naskytl také na střechu jednolodního kostela, na jejímž hřebenu jsme spatřili sanktusník neboli malý zvon, používaný při zpěvu Sanctus a při pozdvihování, pro tento účel obsluhovatelný zevnitř kostela. Na ochozu jsme strávili několik minut a poté jsme sešli dolů a zamířili ke dveřím do kostela, abychom si prohlédli jeho interiér.

Bozkov -  kostel Navštívení Panny Marie - střecha kostela

Ve vchodě nás zastavila mříž, takže jsme dovnitř pouze nahlédli a z uctivé vzdálenosti shlédli zařízení kostela z let 1754-1757. Na první pohled nás upoutal monumentální portálový hlavní oltář s otočenými sloupy, sochami světců a světic a pozdně gotická socha Madony z poloviny 16. století. Dále jsme viděli kazatelnu se sochami evangelistů a sochou sv. Augustina či boční oltář, který byl zasvěcen sv. Blažejovi a zdobily ho sochy sv. Jana a obraz.

Bozkov - kostel Navštívení Panny Marie - interiér

Potom jsme očima přejeli na protější oltář se sochami sv. Heleny a sv. Veroniky a sv. Jakuba, jenž byl zasvěcen Nejsvětější trojici. Prohlédli jsme si i další zařízení, které pocházelo až z 18. století. Z tohoto období jsme shlédli oltář se skupinou Ukřižování a oltář sv. Jana Nepomuckého z roku 1751, který zdobily sochy sv. Víta a sv. Václava. Hudební kůr se nacházel přímo nad námi, takže jsme bohužel neviděli varhany s 24 rejstříky z roku 1852, které i s novou klasicistní skříní postavil významný albrechtický varhanář Josef Prediger.

Bozkov -  kostel Navštívení Panny Marie - interiér věže

Po prohlídce interiérů  jsme se vrátili před kostel, kde jsme shlédli sochy sv. Anny a sv. Jáchyma z poloviny 18. století, dále pak kamenný kříž z roku 1791 a sochu sv. Jana Nepomuckého z konce 18. století. Našemu zraku neunikla ani další socha sv. Josefa na podstavci s výjevem Navštívení Máří Magdaleny. Následně jsme se prošli kolem celého svatostánku, na jehož lodi nás zaujalo velké množství oken, propouštějících mnoho světla do jeho útrob.

Bozkov - kostel Navštívení Panny Marie - boční pohled

V závěru kostela jsme narazili na půlkruhový presbytář a vzápětí jsme kráčeli podél druhé strany stavby, na jejímž průčelí nás zaujala nika se sochou Madony z roku 1765. Když jsme si kostel prohlédli, vrátili jsme v informačním centru klíče a pěšky se vydali ke kilometr vzdáleným Bozkovským dolomitovým jeskyním. O nich se více dozvíte v jiném mém článku, tak si jej nezapomeňte také někdy přečíst. Vášnivý čtenář jistě neodmítne nabídku v sekci Velké povídání o výletech, kde je pro všechny připraveno mnoho zajímavých cestopisů a příspěvků.

Bozkov -  kostel Navštívení Panny Marie - celkový pohled

Kompletní fotogalerii najdete zde

https://jirkacek1.rajce.idnes.cz/Bozkov_-_kostel_Navstiveni_Panny_Marie

Historie :

Kostel Navštívení Panny Marie uprostřed obce Bozkov byl postaven v letech 1690-1693 z podnětu hraběnky Marie Polyxeny Desfoursové. Jeho předchůdcem byl od 14. století dřevěný kostel, jenž ale za husitských válek do základu vyhořel a nový byl postaven snad někdy v polovině 16. století. Byl prý také dřevěný a sloužil až konce století sedmnáctého, kdy již ale kapacitně nestačil. Ovdovělá hraběnka Marie Polyxena Desfoursová položila 23. září 1690 základní kámen nynějšího kostela a v letech 1893-1895 proběhla celková rekonstrukce.

Další opravy pak proběhly překvapivě za druhé světové války, kdy byla provedena konzervace a oprava milostné sochy Panny Marie, udělaly se opravy a přemalba oltářů, kazatelny a soch, vyměnila se břidlicová krytina na lodi a presbytáři, proběhla také výměna pískovcové dlažby za teracovou spolu s odvodněním podloží, došlo ke snížení a vydláždění terénu okolo kostela, byla pořízena nová elektroinstalace, elektrické zvonění, nový pancéřový svatostánek, mramorová křtitelnice, lipový betlém, nové dubové lavice, opraveny byly varhany, vnitřní omítky a malby v presbytáři.

I zde v Bozkově nastaly poutníkům a kněžím krušené časy, když se dostali k moci komunisté. Až po roce 1996 začala další oprava kostela, která probíhala postupně i v dalších letech. Na věž byly zavěšeny tři zvony, ale původně jich zde bylo až šest. První byl odlit roku 1555 a výrobce na něj umístil reliéf bozkovské Madonny. Druhý zvon prý nechali ulít farníci Bozkova, Roztok a Jesenného v roce 1624, třetí zvon, zasvěcený sv. Jáchymovi a Anně, byl přelit z jiného staršího v roce 1764 a čtvrtý zvon zasvěcený Panně Marii byl s dalšími dvěma osazen v roce 1848. Pátý zvon pak byl zasvěcen svatému Aloisovi, šestý zvon byl zasvěcen sv. Františkovi a nejmenší ze zvonů, který se dodnes užívá jako umíráček, byl zasvěcen sv. Václavu rovněž roku 1848. Tyto zvony byly v roce 1916 zrekvírovány pro válečné účely a ponechán byl jen zvon z roku 1555 a umíráček z roku 1848. Nicméně ze sbírek byly roku 1924 zavěšený zvony nové, ale i ty byly roztaveny pro válečné účely za Protektorátu v roce 1942. Ke konci roku 1945 se podařilo získat z Prahy z Manin zvon z roku 1550.

Historie a některé fotografie čerpány z webu

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nav%C5%A1t%C3%ADven%C3%AD_Panny_Marie_(Bozkov)

Obec Bozkov je držitelem turistické známky č.930.

https://www.turisticke-znamky.cz/znamky/poutni-misto-bozkov-c930

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 


Doporučený článek

Proč si vybrat dřevěné žaluzie


Turistův ráj

Turisticka mydla


Statistiky

Online: 10
Celkem: 453743
Měsíc: 18265
Den: 694