Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ostrava - kostel sv. Josefa ve Slezské Ostravě

Prvním kostelem ve Slezské Ostravě byla dřevěná stavba, která byla pro svou zchátralost roku 1555 nahrazena novým zčásti kamenným a zčásti dřevěným svatostánkem, jenž byl zasvěcen sv. Jiřímu. Nový kostel stával na místě dnes již zbouraného domu čp. 70 po levé straně Klášterní ulice ve směru od kostela a věřícím sloužil více než 200 let. Když však přestal kapacitně stačit, byl přestavěn na školu o dvou třídách a pod střechou byla zřízena sýpka na obilí pro poddané v Polské Ostravě. Zároveň byl v letech 1780-1783 postaven nový velký kostel, o jehož výstavbu se nejvíce zasloužil tehdejší farář Václav Josef Rubín z polskoostravské farnosti a hrabě František Josef Wilczek, jakožto největší sponzor. Dodnes stojící kostel sv. Josefa ve Slezské Ostravě je pozdně barokní jednolodní stavba ovlivněná klasicismem. 

article preview

Ostrava má na svém území tolik památek, zajímavostí a turistických cílů, že bylo absolutně nemožné všechny poznat za jednu, tři nebo i pět návštěv. Také my jsme do tohoto rozlehlého města přijeli tolikrát, že by to člověk nespočítal na prstech jedné ruky. Při třetí návštěvě ocelového srdce České republiky jsme naši pozornost věnovali hlavně zajímavostem ve Slezské Ostravě, ve které jsme se mimo jiné zastavili u jednolodního kostela sv. Josefa, jenž byl vystavěn v letech 1780 - 1783. Náš stříbrný povoz jsme zaparkovali přímo u svatostánku a následně jsme se vydali na jeho obhlídku, kterou jsme zahájili na čelní straně kostela.

Ostrava - pohled na město z haldy Ema Ostrava - pohled na město z haldy Ema

Nad námi se tyčila hranolová věž s oblým nárožím, jenž byly ozdobeny pilastry s patkou. Na každé straně věže s cibulovou bání a lucernou jsme našli okno s půlkruhovým záklenkem, za nimiž se skrývalo zvonicové patro, kde se kdysi nacházely čtyři zvony, které zničil požár roku 1845. Kdybychom měli rentgenové oči, mohli bychom za okenními žaluziemi vidět čtveřici nových zvonů, přičemž dva byly pořízeny hned roku 1845, třetí byl koupen o osm let později a v roce 1877 byl do věže zavěšen čtvrtý zvon. Nad okny jsme si zkontrolovali správný čas díky ciferníkovým hodinám a pak jsme očima sklouzli ke klasicistním křídlům nad korunní římsou.

Slezská Ostrava - kostel sv. Josefa Slezská Ostrava - kostel sv. Josefa Slezská Ostrava - kostel sv. Josefa

Z nich vybíhaly další ozdobné pilastry, mezi nimiž jsme našli obdélníkové okno s půlkruhovým záklenkem, pod nímž se nacházel vchod do kostela. Na nic jsme nečekali a po několika schodech jsme vystoupali ke dveřím, abychom nahlédli do útrob svatostánku. Bohužel vchod s kamenným ostěním byl pevně zamčený a tak jsme se dovnitř nepodívali. Vzápětí jsme si nad vchodem prohlédli štukový reliéf a kartuši s iniciály Ježíše Krista a pak jsme se vydali na obchůzku kolem kostela. Kráčeli jsme kolem lodi svatostánku, jehož fasáda byla členěna mohutnými pilastry, mezi nimiž jsme napočítali tři vysoká okna s půlkruhovým záklenkem.

Slezská Ostrava - kostel sv. Josefa Slezská Ostrava - kostel sv. Josefa

Na této straně kostela jsme narazili na poměrně velkou sakristii, u které jsme se krátce zastavili, abychom si prohlédli mramorový kříž s Kristem. Potom jsme již přišli k půlkruhovém presbytáři, jehož vnitřní prostory prosvětlovala dvojice oken, přičemž třetí uprostřed bylo zazděné. Obešli jsme kněžiště a následně jsme šli kolem druhé boční strany svatostánku s bočním vchodem a identickou trojicí oken, jimiž se pyšnila rovněž protější fasáda lodi. Museli jsme jít opatrně, protože mezi kostelem a ulicí Na Najmanské nebylo moc místa a po silnici jezdilo poměrně hodně automobilů.

Slezská Ostrava - kostel sv. Josefa Slezská Ostrava - kostel sv. Josefa

Když jsme přišli k tomu našemu, posadili jsme dovnitř a přečetli si pár informací z historie kostela sv. Josefa. Nejvíce nás zaujalo, že svatostánek musel být v roce 1913 uzavřen kvůli stále se objevujícím a zvětšujícím se trhlinám způsobeným poddolováním, které způsobily pokles stavby o neuvěřitelných osm metrů. Zatímco kostel sv. Josefa čekal na opravu, scházeli se věřící k bohoslužbám v provizorním dřevěném kostele, postaveném stejného roku. Provizorium skončilo až roku 1929 a mezitím byl zrestaurovaný kostel sv. Josefa zpevněn železobetonovým věncem podél základů či zdiva a třemi železobetonovými lany napříč chrámovou lodí pod dlažbou.

Slezská Ostrava - kostel sv. Josefa Slezská Ostrava - kostel sv. Josefa

Stará cihlová klenba byla nahrazena lehkou klenbou z rabicu, připevněnou na železnou kostru a věž byla nově vytvořena z železné konstrukce, přičemž byla obezděna dutými cihlami. Díky tomu jsme před chvílí mohli vidět nejen umělecko-historickou památku, ale i českou technickou zvláštnost. Když jsme dočetli poslední řádky a seznámili se s pohnutou historií kostela sv. Josefa, odjeli jsme o pár stovek metrů dál ke vchodu na Ústřední hřbitov. Proč jsme se sem vydali, to vám prozradí již jiný můj příspěvek, který si ve volné chvíli určitě také přečtěte. Chcete-li vědět, jak celý náš výlet probíhal, mrkněte se do sekce Velké povídání o výletech, kde si vyhledejte cestopis Jak jsme v Ostravě pokořili Emu a pak zašli do ZOO. A nezapomeňte prosím napsat pod příspěvky komentáře, děkujeme.

Ostrava - pohled na město z haldy Ema Slezská Ostrava - kostel sv. Josefa

Kompletní fotogalerii najdete zde

https://jirkacek1.rajce.idnes.cz/Ostrava_-_kostel_sv._Josefa

Historie :

Prvním kostelem ve Slezské Ostravě byla dřevěná stavba, která byla pro svou zchátralost roku 1555 nahrazena novým zčásti kamenným a zčásti dřevěným svatostánkem, jenž byl zasvěcen sv. Jiřímu. Nový kostel stával na místě dnes již zbouraného domu čp. 70 po levé straně Klášterní ulice ve směru od kostela a věřícím sloužil více než 200 let. Když však přestal kapacitně stačit, byl přestavěn na školu o dvou třídách a pod střechou byla zřízena sýpka na obilí pro poddané v Polské Ostravě. Zároveň byl v letech 1780-1783 postaven nový velký kostel, o jehož výstavbu se nejvíce zasloužil tehdejší farář Václav Josef Rubín z polskoostravské farnosti a hrabě František Josef Wilczek, jakožto největší sponzor. Dodnes stojící kostel sv. Josefa ve Slezské Ostravě je pozdně barokní jednolodní stavba ovlivněná klasicismem. Na jeho hlavním oltáři se nachází dřevěný obraz Panny Marie s Jezulátkem, k němuž po dlouhou dobu putovali křesťané z blízkého a vzdálenějšího okolí. V roce 1825 v něm byly instalovány varhany, postavené olomouckým varhanářem Michalem Oranským, jenž dosloužily v roce 1880 a na jejich místo přišly pevné moderní varhany.

V roce 1913 byl kostel uzavřen kvůli stále se objevujícím a zvětšujícím se trhlinám způsobeným poddolováním. Zatímco kostel sv. Josefa čekal na opravu, scházeli se věřící k bohoslužbám v provizorním dřevěném kostele, postaveném v roce 1913. Nacházel se asi 20 m severovýchodně od farního kostela při cestě na Michálku (dnes Na Najmanské v místech obřadní síně). Provizorní kostel fungoval do roku 1929, kdy byl předán k bohoslužebným úkonům zcela zrestaurovaný kostel sv. Josefa. Základy i zdivo tohoto kostela, který poddolováním klesl o 8 metrů, byly zpevněny železobetonovým věncem (ankrováním). Zpevnění bylo provedeno železobetonovým věncem podél základů a zdiva, a třemi železobetonovými lany napříč chrámovou lodí pod dlažbou. Stará cihlová klenba byla nahrazena lehkou klenbou z rabicu, připevněnou na železnou kostru. Věž byla vytvořena z železné konstrukce a byla obezděna dutými cihlami. Stavba je nejen uměleckohistorickou památkou, ale i českou technickou zvláštností.

Historie čerpána z webu

https://www.nockostelu.cz/kostel/879/

Město Ostrava je držitelem turistické známky č.737.

https://www.turisticke-znamky.cz/znamky/ostrava-c737

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 


Doporučený článek

Proč si vybrat dřevěné žaluzie


Turistův ráj

Turisticka mydla


Statistiky

Online: 5
Celkem: 456670
Měsíc: 17915
Den: 423