Jdi na obsah Jdi na menu
 


Olomouc - kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně

Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci - Hejčíně byl postaven v letech 1929 – 1932 ve stylu neoklasicistní moderny dle návrhu Josefa Šálka z Brna. O výstavbu svatostánku se významně zasloužil arcibiskup Leopold Prečan, který chtěl v novém kostele zřídit duchovní správu pro Řepčín – Hejčín, nově postavenou čtvrť Na Šibeníku, část Úřednické čtvrtě a Neředín. Slavnostní vysvěcení chrámu se uskutečnilo 5. července 1932. Za druhé světové války bylo 9 zvonů z 10 zabaveno pro potřeby zbrojního průmyslu a až roku 1994 byly vysvěceny tři nové zvony - Nejsvětější Trojice, sv. Cyril a Metoděj a Panna Maria. Interiéry kostela je možné navštívit během pravidelných mší a podrobně jej prozkoumat ve dnech evropského dědictví.

article preview

Hanácká metropole Olomouc se stala naším domovem, bezpečným přístavem a místem, z něhož jsme dlouhá léta vyráželi různými směry na výlety a dovolené. Mezi všemi těmi návštěvami zajímavostí v jiných koutech naší vlasti či v zahraničí, jsme nezapomněli ani na památky, jichž univerzitní město s bohatou historií nabízelo nepřeberné množství. Bylo jich tolik, že jsme byli rádi za to, že jsme se za nimi nemuseli kodrcat z daleka, tak jako třeba za těmi brněnskými či ostravskými a postupně jsme olomoucké turistické cíle pohodlně navštěvovali jeden za druhým. Jedním z nich byl trojlodní kostel sv. Cyrila a Metoděje, který jsme měli takřka denně na očích, neboť se nacházel pár stovek metrů od našeho bydliště v olomoucké městské části Hejčín a díky tomu jsme jej znali skoro nazpaměť.

01 - kostel sv. Cyrila a Metoděje Hejčín 04 01 - kostel sv. Cyrila a Metoděje Hejčín 03

Monumentální římskokatolický chrám o délce 72 metrů, šířce 20 metrů jsme také často míjeli při našich procházkách nebo když jsme šli pěšky na menší nákupy do některého z přilehlých obchodů. Jelikož se tak dělo v různých ročních obdobích a občas jsme si sebou vzali fotoaparát, svatostánek jsme si vyfotili zalitý letním sluncem, pocukrovaný sněhem nebo pod jarní modrou oblohou. Vzhledem k tomu, že se chrám po své výstavbě v letech 1929 – 1932 stal dominantou širokého okolí, byl cílem objektivu našeho fotoaparátu nejen když jsme se ocitli v jeho bezprostřední blízkosti, ale zvěčnili jsme si jej také při pohledech z dálky. Když jsme se však chtěli podívat do jeho útrob, jako ateisté jsme k tomu nevyužili pravidelné bohoslužby, ale Dny evropského dědictví nebo Noc kostelů.

01 - kostel sv. Cyrila a Metoděje Hejčín v zimě 01 - kostel sv. Cyrila a Metoděje Hejčín 01

K premiérovému vstupu do interiéru kostela jsme zvolili Dny evropského dědictví s celorepublikovým tématem Památky měřené časem, během nichž jsme svatostánek poprvé dokonale prozkoumali. K dispozici jsme měli fundovaného průvodce, který nás provedl interiérem kostela s pozoruhodnou výzdobou, k níž jsme od něj dostali zasvěcený komentář. Z přízemí mezi kostelními lavicemi a rovněž z hudební kruchty jsme obdivovali oltář s netradičním mozaikovým obrazem, barevná okna v bočních kaplích či plochý trámový strop. Z prostoru pro muzikanty jsme se pak po schodech vydali k obrovským formám, které posloužily k výrobě nadživotních soch sv. Cyrila a Metoděje, osazené na kostelní věž. Vzápětí jsme vystoupali po krkolomném schodišti na ochoz na věži, z něhož jsme se za odměnu rozhlédli po krajině.

Olomouc - kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně roku 2009 Olomouc - kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně roku 2009 Olomouc - kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně roku 2009

Před sebou jsme měli jako na dlani rovinatou Hanou s Olomoucí a spoustou okolních vesnic, v dálce našim očím neunikla města Litovel, Šternberk, Uničov či část Přerova, plochý Velký Kosíř a na obzoru se černaly vrcholky Nízkého a Hrubého Jeseníku. Zkrátka viditelnost byla úžasná a vynaložené námahy jsme nemuseli nijak litovat. Po chvilce jsme na ochoz pustili další návštěvníky a velmi opatrně jsme sestoupili zpátky do místnosti s velkými formičkami světců. Pak jsme se s průvodcem rozloučili, sešli po zbytku schodiště před kostel a vydali se kolem jeho boční strany ke kněžišti, kde nás čekala další otevřená místnost. Jednalo se o kryptu s hrobkou arcibiskupa Leopolda Prečana, který se významně zasloužil o výstavbu tohoto chrámu. Potom jsme již kostel opustili a vrátili se domů, přičemž jsme od té doby na svatostánek dívali trochu jinýma očima.

Olomouc - kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně 016 Olomouc - kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně roku 2009 01 - kostel sv. Cyrila a Metoděje Hejčín 06

Jak už bylo napsáno, kostel sv. Cyrila a Metoděje na periferii Olomouce pro nás nebyl žádnou neznámou, přesto jsme se u něj občas zastavili, abychom si řádně prohlédli jeho exteriéry. Tradičně nejzajímavější byla přední část svatostánku, jehož hlavní vchod kryl portikus neboli sloupová vstupní síň, která poskytovala věřícím ochranu před nepřízní počasí, když třeba čekali na mši. Za šesticí hranolových sloupů jsme vždy našli kovaná dvoukřídlá vrata se šesti čtvercovými pláty, lemované profilovaným žulovým ostěním. Podobně vypadaly boční vstupy z obou stran lodi i vstup do krypty ze zadní strany, nicméně do sakristie se vstupovalo přes dřevěné dvoukřídlé dveře, přístupné po vnějším schodišti. Jednotlivé vstupy tak společně tvořily pěkně ucelený soubor, vhodně doplňující exteriér celé stavby.

Olomouc - kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně 007 Olomouc - kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně 006 Olomouc - kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně 005

Nad hlavním vchodem se k nebi vypínala hranolová věž, vysoká 65 metrů zakončená ochozem, její horní užší část završovala stanová střecha. Věž byla členěna vertikálními okny a vždy jsme si na ní mohli díky ciferníkovým hodinám zkontrolovat správný čas. V dolní části věže naši pozornost pokaždé upoutalo bronzové sousoší sv. Cyrila a Metoděje od olomouckého sochaře J. Pelikána, ulité v již zmíněných formách, které někdo vhodně umístil do místnosti se schodištěm na ochoz. Na obou stranách chrámu jsme spatřili boční kaple a několik oken, přičemž některé měly obdélníkový tvar, jiné byly pro změnu kulaté. Všechny pouštěly světlo do chrámové lodi a když se do nich v podvečer opíralo sluníčko, zapadající za městem za obzor, byla to vždy velmi pěkná podívaná. Vypadalo to totiž, že v kostele někdo rozsvítil velmi silné žárovky, aby věřící dobře viděli na kněze před oltářem.

01 - kostel sv. Cyrila a Metoděje Hejčín 08 01 - kostel sv. Cyrila a Metoděje Hejčín 07 Olomouc - kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně 003

Zadní část svatostánku měla plochý tvar a přes spojovací krček byl presbytář spojen s obdélníkovou kaplí Panny Marie, na jejíž střeše nám vždy do oka padl osmiboký světlík. Ke kapli přiléhala patrová sakristie a také se v ní nacházely vstupní dveře do již zmíněné krypty s hrobem arcibiskupa Leopolda Přečana. Během obchůzky kolem kostela jsme si vždycky vzpomněli na důvod výstavby tak monumentálního chrámu, který vznikl kvůli neutěšené poválečné náboženské situaci na okraji Olomouce. Obyvatelé Hejčína i Řepčína měli ke kostelům příliš daleko a tak docházelo k největšímu úbytku členů církve. Inu když nemůže Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi, ale to už bychom uplavali z křesťanských vod někam hodně daleko. Každopádně se nám kostel sv. Cyrila a Metoděje vždy líbil a rádi jsme kolem něj chodívali….

  Olomouc - kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně roku 2010 - pohled od hypermarketu Globus Olomouc - kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně roku 2010 - pohled od hypermarketu Globus

Od první obhlídky interiérů hejčínského chrámu sv. Cyrila a Metoděje uběhlo dlouhých 13 let, když jsme se do útrob chrámu vydali podruhé. Stalo se tak v rámci červnové akce Noc kostelů, k níž jsme přizvali naše známé a společně jsme využili služeb průvodce, na něhož jsme si počkali před kostelem takřka na stejném místě jako poprvé. Když o pár minutách dorazil, vydali jsme se po známém schodišti na hudební kůr, kde jsme si znovu vyslechli fakta z nepříliš dlouhé historie kostela, jenž byl postaven v letech 1929 – 1932 ve stylu neoklasicistní moderny dle návrhu Josefa Šálka z Brna. Následně jsme se odebrali do místnosti s formičkami, s nimž by si žádné dítě na pískovišti moc nepohrálo, neboť i my dospělí jsme si pod svatým Cyrilem a Metodějem připadali jako nicotní mravenečci, které na životě ohrožují i kapky vody.

 Olomouc - kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně 001 Olomouc - kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně 002

V místnosti jsme si ještě prohlédli srdce jednoho ze deseti zvonů, které původně visely na věži, ale za druhé světové války bylo devět z nich zabaveno pro potřeby zbrojního průmyslu. Teprve roku 1994 byly vysvěceny tři nové zvony - Nejsvětější Trojice, sv. Cyril a Metoděj a Panna Maria, které jsme o deset let později začali slýchávat i my poté, co jsme se do hejčínské čtvrti přestěhovali z jiné části Olomouce. Schodiště na ochoz byl tentokrát z bezpečnostních důvodů uzavřen, čemuž jsme se nedivili, jelikož prostor nahoře na věži nebyl nijak široký a snadno mohlo dojít k nějakému neštěstí. Místo toho, abychom se opět pokochali dalekými výhledy, jsme se tedy odebrali dolů po schodišti před kostel, počkali jsme na naše známé a pak jsme zamířili do přízemních interiérů chrámu.

Olomouc - kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně 013 Olomouc - kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně 014 Olomouc - kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně 015

Dovnitř jsme vstoupili kovanými dvoukřídlými vraty, tvořené šesti čtvercovými pláty, jež byla lemovány žulovým ostěním a ocitli jsme se v prostorné předsíni. Vzápětí jsme prošli vstupem, lemovaným mramorovým obkladem a stanuli jsme ve velkoryse prostorném chrámu s plochým trámovým stropem a poměrně velkým počtem lavic pro věřící. Boční oltáře se ukrývaly v podloubí, které bylo opět zdobeno mramorem, stejně jako další části interiéru a kdybychom měli lepší oči nebo tomu odpovídající vzdělání, napočítali bychom zde neuvěřitelných 10 druhů tohoto ušlechtilého kamene. Našim očím nemohly uniknout ani obrazy křížové cesty od akademického sochaře Jana Neckáře, které se v kostele zabydlely až v devadesátých letech 20. století. Tento místní umělec měl v roce 2002 v hejčínském kostele pohřeb, když nečekaně zemřel.

Olomouc - kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně 008 Olomouc - kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně 019

Největší pozornost všech návštěvníků však logicky přitahoval hlavní oltář s mozaikovým obrazem o rozměrech 8,7 x 7,2 metry, jehož autorem je olomoucký malíř Jano Köhler. Údajně jej jako puzzle skládali čtyři italští mozaikáři z neuvěřitelných 630 tisíc kamenů a i díky jejich práci vznikl největší obraz tohoto druhu ve střední Evropě. Pozoruhodné dílo ztvárňovalo modlitbu Confiteor, česky Vyznávám se, používané během mše svaté k vyjádření lítosti nad hříchy, včetně prosby za jejich odpuštění. Na mozaice jsme viděli Nejsvětější Trojici, Pannu Marie, sv. Jana Křtitele a archanděla Michaela, dále tu byli čtyři největší učitelé křesťanského východu a vlevo dole čtyři učitelé církve západní. Dole klečel arcibiskup Leopold Prečan, který byl znázorněn v kardinálském hávu, ačkoliv se jím nikdy nestal.

Olomouc - kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně 009 Olomouc - kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně 026

Proč se tak stalo, nikdo nevěděl a autor mozaiky už nám to nepoví…..Na obraze dole jsme spatřili siluetu města Olomouce s kostely sv. Michala, sv. Mořice, Neposkvrněného početí Panny Marie, chrám Panny Marie Sněžné, dóm, budovu kláštera Hradisko a zcela vpravo byl Svatý Kopeček, přičemž na ně symbolicky arcibiskup hleděl. V dolní části obrazu jsme si přečetli nápis Králi věků, nesmrtelnému, neviditelnému, jedinému Bohu, čest a sláva na věky věků. Amen.“ Celý popis obrazu jsme si přečetli na malé tabuli před oltářem, kde se nacházel ještě životopis akademického sochaře Júliuse Pelikána. Byl to autor desítek pomníků a sochařské výzdoby architektury, přičemž nejvíce jeho prací se nachází v Olomouci, kde roku 1969 také zemřel.

Olomouc - kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně 042 Olomouc - kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně 033

Právě on vytvořil monumentální bronzové sousoší sv. Cyrila a Metoděje na průčelí kostela, které jsme měli na očích, kdykoliv jsme okolo chrámu procházeli. Vedle hlavního oltáře se nacházel další oltář s bronzovým baldachýnem a pak jsme se již věnovali bočním oltářům. Postupně jsme si prohlédli boční oltář sv. Terezie Ježíškovy, nalevo sv. Anežky České a dále tři kaple - Boží hrob, Jesličky v zadní části a kapli Panny Marie za presbytářem. Právě do posledně jmenované kaple jsme následně vstoupili a ihned jsme si začali prohlížet barevné okno, na němž byli vyobrazeni sv. Ludmila a sv. Václav, sv. Josef, sv. Zdislava a sv. Jan Sarkander. Posledně jmenovaný světec byl také úzce spjat s Olomoucí, bohužel v tom negativním smyslu……

Olomouc - kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně 022 Olomouc - kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně 044 Olomouc - kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně 023

V kapli Panny Marie jsme narazili na tabuli, která nás informovala o průběhu života Jano Kohlera, s jehož dílem jsme se setkali na různých místech naší země. Viděli jsme například jeho sgrafita na prostějovském zámku, fresku sv. Cyrila a Metoděje na fasádě Jurkovičova domu v Luhačovicích, sgrafito Madona s dítětem v průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje v Kyjově a také keramické mozaiky pašijových scén na Jurkovičově křížové cestě na Svatém Hostýnu. Tento moravský umělec se narodil a také zemřel v Brně a za svou čtyřicetiletou samostatnou výtvarnou kariéru vyzdobil bezmála 70 sakrálních a 55 světských staveb. Byli jsme rádi, že jsme mohli vidět jedno jeho dílo i takový kousek od našeho domova a když jsme si jej dostatečně prohlédli, kapli jsme opustili a vrátili jsme se do hlavní chrámové lodi.

Olomouc - kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně 040 Olomouc - kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně 038

Následně jsme kolem zajímavé zpovědnice a hudební kruchtou s varhanami z krnovské dílny bratří Riegrů zamířili k východu a stanuli tak opět na denním světle. Pak jsme naše známé vzali dozadu k presbytáři a zachvěli jsme se znovu ocitli u kaple Panny Marie, ovšem tentokrát z její venkovní strany. Pod ní se nacházel další objekt našeho zájmu, jímž byla krypta s rakví arcibiskupa Leopolda Prečana. Za vstupním dveřmi jsme našli schodiště se stěnami obloženými všudypřítomným mramorem a když jsme po schodech sestoupili dolů, narazili jsme na panel s informacemi o životě zmíněného arcibiskupa. Dočetli jsme se, že právě on se největší mírou zasadil o výstavbu nového kostela na okraji Olomouce, v němž chtěl zřídit duchovní správu pro Řepčín, Hejčín, nově postavenou čtvrť Na Šibeníku, část Úřednické čtvrtě a Neředín.

Olomouc - kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně 041 Olomouc - kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně 053

Zaujalo nás, že kostel vznikl na zelené louce a domy v jeho bezprostřední blízkosti byly postaveny později, což jsme si dokázali představit až po shlédnutí černobílých fotografií, pořízených při stavbě chrámu. Po přečtení informací na panelu jsme se přesunuli do sousední hrobky, v níž od roku 1947 na věčnost odpočíval Leopold Prečan. Na víku rakve jsme našli malého andílka a poměrně velkou podobiznu člověka, bez něhož by kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně nevznikl. Na stěně za sarkofágem jsme spatřili reliéf se svatým Leopoldem, držící v ruce malý model hejčínského kostela, což dávalo najevo, jakou vážnost arcibiskup přikládal ke zdejšímu chrámu, v němž byl prý na vlastní přání také pohřben. Chvíli jsme před rakví postávali, snažili se ničím nenarušit komorní atmosféru v hrobce a potom jsme vyšli ven.

Olomouc - kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně 055 Olomouc - kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně 059

Aniž bychom si to připouštěli, trochu se nám ulevilo, když se nad našimi hlavami objevilo zase modré nebe. Nicméně jsme byli rádi, že alespoň párkrát za rok se turista mohl podívat na místa, kam se běžně nedalo dostat a v případě hejčínského kostel sv. Cyrila a Metoděje dělat na chvíli společnost tak významnému člověku, jakým arcibiskup Leopold Prečan byl. Prohlídku chrámu jsme tedy společně se známými měli za sebou a obohaceni o netradiční kulturní zážitek bylo potřeba vše spláchnout národním českým nápojem, k čemuž jsme využili nedaleké taverny U pece. Poseděli jsme s přáteli u piva, dali si dobrou pizzu a strávili spolu příjemný večer, dokud obsluha podniku nezavřela. Pak jsme se pomalu vydali na cestu domů, doprovázeni svitem hvězd na noční obloze a světlem pouličních lamp….

Olomouc - kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně 012 Olomouc - kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně 025

Kompletní fotogalerii najdete zde

https://jirkacek1.rajce.idnes.cz/Olomouc_-_kostel_sv._Cyrila_a_Metodeje_v_Hejcine

Historie :

Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci - Hejčíně byl postaven v letech 1929 – 1932 ve stylu neoklasicistní moderny dle návrhu Josefa Šálka z Brna. O výstavbu svatostánku se významně zasloužil arcibiskup Leopold Prečan, který chtěl v novém kostele zřídit duchovní správu pro Řepčín – Hejčín, nově postavenou čtvrť Na Šibeníku, část Úřednické čtvrtě a Neředín. Slavnostní vysvěcení chrámu se uskutečnilo 5. července 1932. Za druhé světové války bylo 9 zvonů z 10 zabaveno pro potřeby zbrojního průmyslu a až roku 1994 byly vysvěceny tři nové zvony - Nejsvětější Trojice, sv. Cyril a Metoděj a Panna Maria. Interiéry kostela je možné navštívit během pravidelných mší a podrobně jej prozkoumat ve dnech evropského dědictví.

Historie čerpána z webu

http://www.farnost-olomouc-hejcin.cz/

Video příspěvek České televize najdete zde 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/7599-regiony/?r=570&o=571&strana=5

Město Olomouc je držitelem turistické známky č.335.

https://www.turisticke-znamky.cz/znamky/olomouc-c335

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Ivan - Zvonohra

V kostele byla původně i ZVONOHRA, která byla, žel, také za 2. světové války odstraněna. Nevíděl jsem její foto, ale existuje zvukový záznam.

Autor příspěvku - Re: Zvonohra

Děkuji za zajímavou informaci a doplnění příspěvku.

 


Doporučený článek

Proč si vybrat dřevěné žaluzie


Turistův ráj

Turisticka mydla


Statistiky

Online: 8
Celkem: 469652
Měsíc: 17383
Den: 334