Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nový Jičín - kostel Nejsvětější Trojice

Novojičínský kostel Nejsvětější Trojice v Janáčkových sadech vznikl jako původně gotická stavba kolem roku 1500 a nejprve sloužil jako hřbitovní. Po roce 1584, kdy byl z města vyhnán poslední katolický kněz, se zde konala česká kázání, nejprve bratrská, později luteránská, zatímco ve farním kostele byla kázání německá. Po požáru města v roce 1621 byla o dva roky později nově zaklenuta loď valenou klenbou a roku 1644 byl kostel znovu vysvěcen. Byly zavěšeny také tři zvony, a to zvon sv. Václava, sv. Ondřeje a sv. Martina a od tohoto roku začala svatyně sloužit zase katolické církvi.

article preview

Nový Jičín jsme si podrobně prošli během jednodenního výletu a při toulkách městem jsme si nezapomněli prohlédnou také kostel Nejsvětější Trojice v Janáčkových sadech. Auto jsme zaparkovali na okraji silnice, lemující park a vydali se na obhlídku svatostánku, jenž vznikl jako původně gotická stavba kolem roku 1500. Jelikož nejprve sloužil jako hřbitovní, během chůze ke kostelu jsme se vlastně pohybovali v areálu bývalého hřbitova, který býval ohrazen zdí. Žádné hroby jsme zde už nenašli, jelikož hřbitov byl zrušen už roku 1879.

Nový Jičín - kostel Nejsvětější Trojice - celkový pohled

Před námi se tyčil jednolodní svatostánek obdélníkového půdorysu s polygonálním presbytářem, k němuž přiléhala sakristie. Vedle ní se nacházela přiléhající kaple a přístavek, jenž byly se sakristií spojeny předsíní s bočním vchodem. Pod jedním oknem sakristie jsme našli náhrobní kámen a na sedlové střeše jsme uviděli pálené tašky červené barvy. Pak jsme již přišli blíže k této straně kostela a prohlédli si pískovcový kříž s Kristem.

Nový Jičín - kostel Nejsvětější Trojice - kříž s Kristem

Následně jsme se již věnovali samotné věži čtvercového tvaru. V prvních třech patrech jsme našli střílnová okna a ve čtvrtém pak byly půlkruhová s dřevěnými okenicemi. O něco výše jsme spatřili pěkné hodiny na všech čtyřech stranách a neuniklo nám, že v tomto patře věž přechází do ortogonálního půdorysu. Věž pak byla zakončena cibulovou plechovou střechou a v jejích útrobách visely dva zvony. Potom jsme přišli k hlavnímu vchodu ve věži s portálem ve tvaru lomeného oblouku a chtěli jsme vejít dovnitř.

Nový Jičín - kostel Nejsvětější Trojice - boční pohled

Bohužel dveře byly zavřené, ale ani nás to moc nepřekvapilo. Následně jsme se vydali podél boční strany svatostánku, kde jsme našli mnoho opěrných pilířů, zpevňujících loď i presbytář. Mezi opěráky jsme vždy uviděli půlkruhové okno, přičemž jedno bylo zdobeno vitráží. Poté jsme již dorazili k závěru chrámu, zpevněného čtyřmi pilíři a i zde jsme spatřili dvě okna zasklené vitrážemi s vyobrazeními svatých, která byla vyrobena roku 1908.

Nový Jičín - kostel Nejsvětější Trojice - zadní pohled

Poté jsme dokončili obchůzku kolem kostela a nastal čas přečíst si ještě něco o jeho historii. Když jsme tak učinili, tak jsme se krátce zastavili u sochy sv. Ignáce z Loyoly před kostelem a poté jsme již areál opustili a zamířili za dalšími zajímavostmi v Janáčkových sadech. Co jsme zde ještě objevili, se dočtete v dalších článcích z Nového Jičína. Chcete- li vědět jak náš výlet pokračoval, přečtěte si další moje příspěvky nebo v sekci Velké povídání o výletech vyhledejte článek Jak jsme poznávali Nový Jičín a okolí.

Nový Jičín - kostel Nejsvětější Trojice - socha sv. Ignáce z Loyoly z roku 1799

Kompletní fotogalerii najdete zde

https://jirkacek1.rajce.idnes.cz/Novy_Jicin_-_kostel_Nejsvetejsi_Trojice/

Historie :

Novojičínský kostel Nejsvětější Trojice v Janáčkových sadech vznikl jako původně gotická stavba kolem roku 1500 a nejprve sloužil jako hřbitovní. Po roce 1584, kdy byl z města vyhnán poslední katolický kněz, se zde konala česká kázání, nejprve bratrská, později luteránská, zatímco ve farním kostele byla kázání německá. Po požáru města v roce 1621 byla o dva roky později nově zaklenuta loď valenou klenbou a roku 1644 byl kostel znovu vysvěcen. Byly zavěšeny také tři zvony, a to zvon sv. Václava, sv. Ondřeje a sv. Martina a od tohoto roku začala svatyně sloužit zase katolické církvi.

V roce 1657 byla nově postavena nahoru od korunní římsy věž kostela. V roce 1712 byla kostelní věž po poškození nepříznivým počasím opravena a nově pokryta. Další opravy pak proběhly roku 1784, kdy byla opravena šindelová krytina střechy a zvětšeny okna. V roce 1804 měl kostel dvě hlavní brány a dvoje malé dveře, v roce 1820 byla opravena střech na kostelní lodi a nad vstupem na kůr, v roce 1827 pak střecha nad sakristií, i tak byla v roce 1831 pořízena nová šindelová střecha za 600 zlatých. V roce 1843 byla provedena velká oprava kostelní klenby, která prý hrozila zřícením.

V roce 1866 byl vložen do makovice kostelní věže kostel nový pamětní spis, na vrcholu věže byl obnoven kříž, střecha byla pokryta plechem, a nová makovice byla slavnostně posvěcena. Roku 1879 byl zrušen hřbitov u kostela a prostranství bylo upraveno na park. V roce 1899 došlo k celkové renovaci stavby, k úpravě fasád a vybudování novogotického přístavku při evangelijní straně lodi. Poslední oprava věže byla provedena v roce 2002, kdy byla sejmuta a nově postavena kopule věže a provedeno nové pokrytí krytinou z měděného plechu.

Interiér :

Uvnitř kostela se nachází hlavní oltář Nejsvětější Trojice s obrazem s postavami mladého Ježíše Krista, Ducha Svatého, Božského Otce a Pannou Marií. Po stranách oltáře stojí sloupy a dřevěné sochy sv. Ondřeje a Jana Sarkandera. Nad nimi na římse jsou pak další dvě sochy, dále se na nástavci nachází pozlacené Boží oko a koruna. Hlavní oltář pochází z roku 1644 a že sochařské části vytvořil Zachariáš Ferdinand Schubert, přičemž oltářní obraz namaloval Eliáš Franz Herbert roku 1756. V kostele se samozřejmě nachází boční oltáře. Prvním z nich byl oltář sv. Augustina s obrazem stejného světce z roku 1756, jehož autorem byl opět Herbert. Druhým pak byl oltář sv. Barbory s obrazem této světice od neznámého malíře a dřevěnou sochou sv. Josefa držící Ježíška, sochou sv. Šebestiána probodaného šípy a sochou sv. Mořice ve zbroji s kopím a štítem. Oltář prý nechal postavit Zachariáš Ferdinand Schubert 3. prosince 1665. Dále je zde kazatelna s figurami kázajícího Krista, andělů, čtyř evangelistů a Boha otce trůnícího na oblacích či řečniště, nesené andělem, zdobené pěti dřevěnými sochami. V kostele je také mnoho svatých obrazů převážně ze 17.století, barokní kostelní lavice zdobené čabrakami nebo prostý dřevěný obětní stůl.

Historie čerpána z webu

http://www.icnj.cz

Město Nový Jičín je držitelem turistické známky č.2121.

https://www.turisticke-znamky.cz/znamky/mesto-novy-jicin-c2121

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 


Doporučený článek

Proč si vybrat dřevěné žaluzie


Turistův ráj

Turisticka mydla


Statistiky

Online: 15
Celkem: 454739
Měsíc: 18524
Den: 558