Jdi na obsah Jdi na menu
 


Brodek u Prostějova - kostel Povýšení sv. Kříže

Kostel Povýšení sv. Kříže v Brodku u Prostějova byl postaven uprostřed náměstí na místě staršího svatostánku. První zpráva o kostele je z roku 1599, ale je jisté, že je staršího založení. Jak vypadal kostel v původní podobě není známo. Dnešní vzhled získal díky šlechtické rodině z Kleinburgu, jak i dokládá památná deska nad vchodem. Barokní stavba byla dokončena roku 1726. Posvěcen však byl dříve, již roku 1721. Opraven by v letech 1912 - 1913.

article preview

Brodek u Prostějova jsme navštívili během jednoho z mnoha výletů, který jsme strávili v okolí Vyškova a hlavním důvodem naší zdejší zastávky byla obhlídka kostela Povýšení sv. Kříže. Po příjezdu do Brodku jsme auto zaparkovali na náměstí před prodejnou potravin COOP, kde jsme si koupili nanuky a pak jsme se vydali na obhlídku svatostánku, jenž byl postaven v 16. století uprostřed městečka na místě staršího kostela.

Brodek u Prostějova - kostel Povýšení sv. Kříže - celkový pohled

Přímo před námi se nacházel jednolodní kostel v barokní podobě z roku 1726, jehož stavbu měl na starosti architekt Johann Bernard Fischer von Erlach. Jeho prohlídku jsme začali trochu netradičně na boční straně žluté fasády, jenž byla členěna bílými lizénovými rámy, místy zdvojenými. Mezi nimi jsme spatřili několik oken ve dvou řadách, přičemž dole měla klasický pravoúhlý tvar, zatímco nahoře segmentový záklenek a také jsme zde našli boční kapli.

Brodek u Prostějova - kostel Povýšení sv. Kříže - celkový pohled

Následně jsme zamířili k hlavnímu vchodu s kamenným ostěním, chtěli jsme vejít dovnitř, ale v cestě nám stála mříž, přes kterou jsme alespoň do interiéru nahlédli. Z dálky jsme tak viděli hlavní oltář Povýšení svatého Kříže a boční oltáře sv. Martina a Narození Páně. V chrámu jsme dále spatřili dva protějškové obrazy se svatou Barborou a svatou Kateřinou, pocházející pravděpodobně ze zrušených bočních oltářů a líbila se nám také pěkná štuková výzdoba.

Brodek u Prostějova - kostel Povýšení sv. Kříže - interiér, lavice, hlavní oltář

Když jsme si vnitřní výzdobu od vídeňského malíře Schmidta a sochaře Baldassara Fontana prohlédli, pokračovali jsme v obhlídce exteriérů stavby. Nad vchodem nás zaujala kamenná deska s latinským nápisem v kartuši a erby šlechtické rodiny z Kleinburgu, která finančně přispěla na přestavbu svatostánku. Na desce jsme si přečetli ještě letopočet MDCCXXVI, kdy úprava stavby proběhla. Deska částečně překrývala kruhové okno se šambránou, nad kterým jsme spatřili bohatě profilovanou římsu.

Brodek u Prostějova - kostel Povýšení sv. Kříže - pamětní deska nad vchodem

Nad kruhovým oknem naším očím nemohlo uniknout velké obdélné okno, ale více nás zaujaly dvě sochy světců v úrovni 1. patra v půlkruhově zaklenutých nikách. Nalevo jsme našli sochu sv. Petra s tradičním svazkem klíčů v ruce, nad kterou nechyběla ozdobná římsa a nápis REN.MCMII, tedy datum opravy sochy roku 1902. Ve výklenku vpravo stála socha sv. Pavla, opírající se o meč a pod římsou jsme si přečetli nápis REN.MCMIIL, což nám připadlo jako nesmysl a logičtější by byl letopočet MCMIII, tedy rok 1903.

Brodek u Prostějova - kostel Povýšení sv. Kříže - socha sv. Petra na průčelí kostela

Nad sochami se nacházely zazděná okna, takže prostor hudebního kůru prosvětlovalo jedno okno uprostřed mezi nimi ve stejné výšce. Následovala hlavní římsa s pěkným barokním štítem, z něhož vystupovala čtyřboká věž se skosenými nárožími, zakončenými římsovými hlavicemi. Na třech stranách věže jsme našli vždy jedno okno obdélného tvaru, propouštějící světlo do patra se zvony a nad nimi jsme si správný čas zkontrolovali na ciferníkových hodinách. Celá věž pak byla zakončena klasickou cibulovou bání bez lucerny.

Brodek u Prostějova - kostel Povýšení sv. Kříže - čelní pohled

Po prohlídce bohatě zdobeného průčelí jsme si před kostelem prohlédli ještě pískovcový kříž s Kristem a pak jsme se vydali podél druhé boční strany lodi, jenž vypadala stejně jako ta první. Následně jsme dorazili k pětibokému presbytáři s jediným oknem uprostřed, osvětlující prostor kněžiště, k němuž ze dvou stran byly přistavěny sakristie s oratoří v patře. Obě přípravny pro kněží měly svoje okénko, ale jen jedna disponovala vstupními dveřmi.

Brodek u Prostějova - kostel Povýšení sv. Kříže - zadní pohled

Když jsme kostel, postavený na půdorysu latinského kříže obešli dokola, vrátili jsme se k našemu autu a seznámili se s jeho historií. Z ní nás zaujalo, že v 17. a 18. století patřili zdejší obyvatelé pod farnost nedalekých Otaslavic a tak obec usilovala o zřízení samostatné duchovní správy. Pikantní nám připadlo, že se to brodeckým podařilo roku 1785, kdy městečkem projížděl císař Josef II. a zastupitelé se tehdy osmělili a osobně mu podali žádost, které bylo později vyhověno. Po přečtení historických faktů jsme náš vůz nastartovali a odjeli domů do Olomouce.

Brodek u Prostějova - kostel Povýšení sv. Kříže - pískovcový kříž u kostela

Kompletní fotogalerii najdete zde

https://jirkacek1.rajce.idnes.cz/Brodek_u_Prostejova_-_kostel_Povyseni_sv._Krize/

Historie :

Kostel Povýšení sv. Kříže v Brodku u Prostějova byl postaven uprostřed náměstí na místě staršího svatostánku. První zpráva o kostele je z roku 1599, ale je jisté, že je staršího založení. Jak vypadal kostel v původní podobě není známo. Dnešní vzhled získal díky šlechtické rodině z Kleinburgu, jak i dokládá památná deska nad vchodem. Barokní stavba byla dokončena roku 1726. Posvěcen však byl dříve, již roku 1721. Opraven by v letech 1912 - 1913.

Interiér :

Kněžiště je zaklenuto konchou s výsečemi, loď je zaklenuta valenými klenbami s výsečemi do pasů, v bočních kaplích valené klenby, nad křížením klenba tvaru ploché kopule na pandantivech. Stěny jsou členěny pilastry s odvozeninami ionských hlavic, nesoucími průběžné kladí s profilovanou římsou. Po obou stranách kněžiště je v patře oratoř, otevřená do presbytáře půlkruhově zaklenutým otvorem s balustrádovým zábradlím. Prostor pod oratoří na epištolní straně je využit jako sakristie. Z místnosti pod oratoří na evangelijní straně byl kromě schodiště na oratoř ve zdi vstup na kazatelnu, nyní zazděný.

Kruchta s balustrádovým zábradlím je zvlněná směrem do lodi, je podklenuta valenou klenbou s výsečemi. Ve vstupní části kostela po levé straně od vstupu je kaple valeně klenutá, podobný prostor využitý jako sklad je na opačné straně. Krov je dřevěný, převážně novodobý, vaznicový, se středovým věšákem, ležatou stolicí a kleštinami v poloze hambálku.

Uvnitř se nachází hlavní oltář Povýšení svatého Kříže a boční oltáře sv. Martina a Narození Páně. V chrámu jsou dále dva protějškové obrazy se svatou Barborou a svatou Kateřinou, které velmi pravděpodobně pocházejí ze zrušených bočních oltářů a pěkná štuková výzdoba.

Historie čerpána z webu

http://www.hrady.cz/index.php?OID=4474

Brodek u Prostějova nemá turistickou známku.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 


Doporučený článek

Proč si vybrat dřevěné žaluzie


Turistův ráj

Turisticka mydla


Statistiky

Online: 11
Celkem: 469656
Měsíc: 17387
Den: 337