Jdi na obsah Jdi na menu
 


Brno - kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty v Bystrci

Římskokatolický farní kostel svatého Jana Křtitele a svatého Jana Evangelisty, též zvaný kostel svatých Janů, byl na náměstí 28. dubna v brněnské městské části Bystrc byl postaven pravděpodobně v první polovině 13. století a část z něj se pak dochovala v západní obvodové zdi hlavní lodi. První písemná zmínka o něm pochází až z roku 1531 a v roce 1592 pak byl zavěšen zvon odlitý zvonařem Matyášem z Velkého Meziříčí, pro který byla vystavěna věž. V 19. století byl přestavěn, nejprve rozšířením lodě kostela 1843, následované přestavbou věže roku 1862, aby pak byl znovu v roce 1897 naposledy upraven do dnešní podoby. V průběhu první světové války byly roku 1917 sneseny zvony z roku 1531 a 1710 a spolu s píšťalami varhan roztaveny na materiál pro válečné potřeby. V roce 1923 pak byly zvony nahrazeny ocelovými a pořízeny nové varhany. 

article preview

Brno má na svém území tolik památek, zajímavostí a turistických cílů, že je absolutně nemožné poznat je všechny v rámci jedné, dvou či pěti návštěv. Proto jsme do tohoto velikého jihomoravského města přijeli tolikrát, že by to člověk nespočítal na prstech jedné ruky. Při jednom z mnoha navštívení jsme zavítali do brněnských městských částí Jundrov, Bystrc a Kníničky, ve kterých jsme strávili několik hodin. Počasí na květnový státní svátek nám ukázalo svou vlídnou tvář, takže se nám příjemně cestovalo a výlet jsme si náležitě užívali. Prvním z naplánovaných cílů pro tento byla rozhledna Holedná a pak jsme odjeli čtvrti Bystrc, kde jsme si prohlédli kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty, zvaný též kostel svatých Janů.

B - Brno - kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty 030 B - Brno - kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty 001

Po příjezdu do Bystrce jsme naše černé SUV zaparkovali na náměstí 28. dubna, které se svým datem lišilo jen o 14 dní od květnového státního svátku, který se právě psal v kalendáři. Vzápětí jsme vyrazili na obhlídku svatostánku, který zde byl postaven pravděpodobně v první polovině 13. století a část z něj se pak dochovala v západní obvodové zdi hlavní lodi. Cestou z parkoviště jsme narazili na bustu místního rodáka, sochaře, grafika a spisovatele Jakuba Obrovského, který se po studiu v Praze zaměřil na dekorativní nástěnnou malbu a později se stal malířem nahých těl či zářivých látek. Potom jsme již došli k boční straně kostela, na které jsme spatřili několik termálních oken půlkruhového tvaru a pak jsme se přesunuli k průčelí stavby.

B - Brno - kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty 002 - busta sochaře, grafika a spisovatele Jakuba Obrovského  B - Brno - kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty 004 B - Brno - kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty 007

Nad námi se tyčila hranolovitá věž, ke které se přimykala válcová přístavba se schodištěm, vedoucí na hudební kůr a ke zvonům. Věž byla zakončena vysokou jehlancovou střechou, pod níž jsme si díky ciferníkovým hodinám zkontrolovali přesný čas. Pod hodinami jsme spatřili okna se žaluziemi a půlkruhovým obloukem, za nimiž jsme tušili přítomnost tří zvonů z roku 1957 a malého umíráčku, který ulila brněnská firma Kercker v roce 1730. Žlutou fasádu věže, která byla k původnímu kostelu přistavěna až na konci 16. století a roku 1862 zvýšena, zdobily nárožní lisény v bílé barvě, díky čemuž na nás stavba působila velice příjemně. Pod korunní římsou naším očím neunikl štukový kříž, nad níž se nacházelo termální okno a pod ním hlavní vchod.

B - Brno - kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty 003 B - Brno - kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty 018

Jelikož byly dveře otevřené, na nic jsme nečekali a vstoupili jsme dovnitř. Okamžitě jsme si všimli obrazů křížové cesty na obou stranách lodi a pak jsme si postupně prohlédli sousoší sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty, sochy Božského Srdce Páně, dále sochy sv. Cyrila a Metoděje z původního kostela, sochy sv. Václava a sv. Ludmily od B. Kavky, sochu sv. Jana Bosca s dětmi od J. Vaňka a dřevěnou sochu Panny Marie Lurdské s dvěma klečícími anděly. Líbila se nám křtitelnice, která měla na víku reliéf skupiny křtu Páně s holubicí Ducha svatého a také dva obrazy sv. Barbory a sv. Anny s dítětem Marií. V presbytáři jsme shlédli fresku od Ludvíka Kolka s názvem Andělé nesoucí Tělo Kristovo Bohu Otci jako oběť, na němž byla v kruhu řada postav světců.

B - Brno - kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty 008 B - Brno - kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty 012

Když jsme se otočili, uviděli jsme varhany z roku 1923, jež zhotovil mistr E. Káše a které byly v roce 1978 opraveny a doplněny brněnskou firmou. Jakmile jsme si interiér pečlivě prohlédli, prošli jsme okolo dřevěných lavic a dvou zpovědnic ven na světlo Boží. Vzápětí jsme zamířili ke kříži s Kristem a na zadní straně soklu jsme si přečetli, že sochařské dílo věnovali manželé Jakub a Klára Obrovský roku 1897. Na přední straně podstavce se pak nacházel zlacený nápis Ke cti a chvále Boží čiňte pokání, což jsme sice vzali na vědomí, ale stejně jsme si jako nevěřící vždycky dělali věci podle svého uvážení. Od kříže jsme se přesunuli k druhé boční straně stavby, na které jsme opět našli několik termálních oken či bočních vchodů.

B - Brno - kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty 010 B - Brno - kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty 009 B - Brno - kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty 005

U jednoho z nich jsme narazili na dřevěný misijní kříž a na fasádě mezi okny našim očím neunikla štuková destička s nápisem: RENOVATUM EST /ANNO DOMINI MDCCCXCVII. Na tom by nebylo nic divného, jen nás zarazilo, když jsme podobnou destičku se stejným textem našli o kousek dál znovu, pouze měla zdobené okraje plastickým rostlinným dekorem. Na konci lodi jsme nabyli dojmu, že byla v minulosti prodloužena, což jsme si později potvrdili při čtení historie kostela na našich mobilních telefonech. Stalo se tak v roce 1843 po zboření kněžiště, k jehož nové verzi jsme poté přišli. Před námi se nacházel čtyřboký presbytář, ukončený apsidou neboli zaoblenou přístavbou, které svatostánku dodávala jistou dávku elegance.

B - Brno - kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty 017 B - Brno - kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty 021 B - Brno - kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty 020

Ke kněžišti přiléhala na jedné straně čtyřboká plochostropá sakristie a na protější straně boční kaple, přičemž obě části prosvětlovalo půlkruhově zaklenuté okno v šambráně. Na apsidě s nízkou stříškou a třemi stejnými okny jsme spatřili vlys korunní římsy, zdobený třemi štukovými medailony s hlavami světců, z nichž jeden byl Lukáš Evangelista. Pravoúhlé kněžiště mělo totéž okno a trojúhelníkový štít, na jehož vrcholu se tyčil kamenný kříž. Na sedlové střeše jsme nemohli přehlédnout vysoký sanktusník s lucernou a jehlancovou střechou a to byla poslední věc, kterou jsme na kostele svatých Janů viděli. Během procházky kolem svatostánku, který finální podobu získal roku 1897, jsme si všimli cukrárny Smile a protože bylo docela teplo, rozhodli jsme se tam zajít.

B - Brno - kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty 019 B - Brno - kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty 024 

Cestou jsme narazili na zajímavý pomník tří odbojů v podobě trojbokého jehlanu, jehož vrchol obsadil pozlacený český lev. Pomník byl na tomto místě odhalen v roce 2008 a jeho autorem se stal akademický sochař Otmar Oliva. Po krátké zastávce jsme již rychle došli do voňavé cukrárny s krásnými, leč poněkud dražšími zákusky, ovšem jejich cena nás neodradila od zakoupení točené zmrzliny. Sladká pochutina byla výborná a naše mlsné jazýčky ji zkonzumovaly na prosluněné zahrádce,  na níž jsme neseděli sami, což svědčilo o oblíbenosti cukrárny mezi místními domorodci. Po chvilce jsme se vydali k našemu autu u obchodního domu Javor, ale nikam jsme jím neodjeli, pouze jsme si do něj dali některé věci a jiné vzali sebou.

B - Brno - kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty 027 B - Brno - kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty 028

Rozhodli jsme se totiž dojít do zoologické zahrady, vzdálené odtud několik stovek metrů, pěšky a neriskovat případné problémy se zaparkováním. Předpokládali jsme totiž, že za tak krásného počasí a hlavně během květnového státního svátku bude zvířátka obdivovat mnoho dalších návštěvníků, což se později ukázalo jako pravda. O procházce v brněnské ZOO však již vypráví jiný můj článek, tak si jej ve volné chvíli také nezapomeňte přečíst. Chcete-li vědět, co dalšího jsme v Brně poznali, vyhledejte si v sekci Velké povídání o výletech cestopis Jak jsme byli po druhé návštěvě brněnské ZOO opět zklamáni a dozvíte se více. Budeme rádi za vaše komentáře, které můžete napsat dolů pod příspěvek. Děkujeme.

B - Brno - kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty 026 - apsida B - Brno - kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty 022 B - Brno - kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty 031

Kompletní fotogalerii najdete zde

https://jirkacek1.rajce.idnes.cz/Brno_-_kostel_sv._Jana_Krtitele_a_sv._Jana_Evangelisty_v_Bystrci/​

Historie :

Římskokatolický farní kostel svatého Jana Křtitele a svatého Jana Evangelisty, též zvaný kostel svatých Janů, byl na náměstí 28. dubna v brněnské městské části Bystrc byl postaven pravděpodobně v první polovině 13. století a část z něj se pak dochovala v západní obvodové zdi hlavní lodi. První písemná zmínka o něm pochází až z roku 1531 a v roce 1592 pak byl zavěšen zvon odlitý zvonařem Matyášem z Velkého Meziříčí, pro který byla vystavěna věž. V 19. století byl přestavěn, nejprve rozšířením lodě kostela 1843, následované přestavbou věže roku 1862, aby pak byl znovu v roce 1897 naposledy upraven do dnešní podoby. V průběhu první světové války byly roku 1917 sneseny zvony z roku 1531 a 1710 a spolu s píšťalami varhan roztaveny na materiál pro válečné potřeby. V roce 1923 pak byly zvony nahrazeny ocelovými a pořízeny nové varhany. Ve druhé polovině 20. století byly prováděny opravy na fasádě i dalších částech kostela a byly zrekonstruovány varhany. V letech 1995 – 2014 pak proběhly další opravy.

Interiér :

V presbytáři se nachází freska od Ludvíka Kolka, Andělé nesoucí Tělo Kristovo Bohu Otci jako oběť, v kruhu je namalována řada postav světců. Na pravé straně je sousoší sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty. Interiér kostela vyplňují sochy Božského Srdce Páně, sochy sv. Cyrila a Metoděje (z původního kostela), sochy sv. Václava a sv. Ludmily od B. Kavky (posvěcené 1. 10. 1950 P. Josefem Grossem), socha sv. Jana Bosca s dětmi od J. Vaňka a dřevěná socha Panny Marie Lurdské s dvěma klečícími anděly. Vlevo vysoko na stěně jsou dva obrazy: sv. Barbory a sv. Anny s dítětem Marií. Křtitelnice má na víku reliéf skupiny křtu Páně s holubicí Ducha svatého. Varhany zhotovené v roce 1923 mistrem E. Kášem byly v roce 1978 opraveny a doplněny. Mají 2 manuály, 15 znějících rejstříků, žaluziové crescendo pro druhý manuál, rejstříkové crescendo a dvě volné kombinace. Navrhl je prof. Hubert Padrta z Brna-Husovic. Jejich generální opravu provedl mistr Karel Zadák z Brna-Starého Lískovce.

Historie čerpána z těchto webových stránek

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Jana_K%C5%99titele_a_svat%C3%A9ho_Jana_Evangelisty_(Brno-Bystrc)

Město Brno je držitelem turistické známky č.480.

https://www.turisticke-znamky.cz/znamky/brno-c480

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 


Doporučený článek

Proč si vybrat dřevěné žaluzie


Turistův ráj

Turisticka mydla


Statistiky

Online: 7
Celkem: 454723
Měsíc: 18525
Den: 550