Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svitavy - redemptoristický klášter s kostelem sv. Josefa

Základní kámen nového redemptoristického klášterního kostela byl položen v roce 1894 na popud Josefa Karleggera, který zatoužil rozšířit aktivity koclířovských redemptoristů do Svitav. Začal jednat se Svitavami, ale neuspěl. Zato Lánští projevili více pochopení a tak po dvou letech prací mohl být kostel 8. září 1896 slavnostně vysvěcen. Redemptoristé tu pak působili nerušeně až do roku 1945. V roce 1946 byli německy mluvící příslušníci vyhnáni. Čeští redemptoristé zde působili jen do noci z 13. na 14. dubna 1950, kdy je zatkla a uvěznila komunistická tajná policie. Klášterní budovy získala nemocnice, správa kostela připadla svitavské farnosti. Od začátku 21. století byl kostel postupně rekonstruován, když obě věže získaly nové oplechování, bylo opraveno cihelné obložení zdí, byly provedeny všechny nové střechy nad všemi částmi kostela a byly z části zrestaurovány vitráže na severní straně hlavní lodi a nad hlavním vstupem do kostela. 

article preview

Svitavy jsme navštívili během zpáteční cesty z pobytu v Letovicích, kde jsme strávili čtyři jarní dny v místním penzionu na okraji tohoto jihomoravského města. Když jsme po poslední snídani v penzionu nasedli do našeho auta, sjeli jsme dolů na Pražskou ulici a pak jsme již nabrali kurz směrem na Svitavy. Návštěvu tohoto města na hranici Čech a Moravy jsme měli v plánu už dlouho, ale vždy jsme projeli okolo za vzdálenějšími cíli a tak jsme se rozhodli, že náš rest smažeme právě v rámci cesty dolů z Letovic do Olomouce. Velice frekventovaná silnice číslo 43 byla v ono nedělní dopoledne poloprázdná a brzy jsme do Svitav bez problémů dorazili. Toto město začalo psát svou historii již ve 12. století a tak nám nabídlo širokou škálu památek a zajímavostí, které jsme všechny zvládli poznat za jeden den.

35 - Svitavy - Kostel sv. Josefa 01 - čelní pohled 35 - Svitavy - Kostel sv. Josefa 16 - celkový pohled ze dvora

Jednou z nich byl kostel sv. Josefa v městské čtvrti Čtyřicet Lánů, v níž byl v letech 1894 – 1896 svatostánek i s klášterem na popud Josefa Karleggera vystavěn. Náš vůz jsme zaparkovali v ulici U stadionu a vydali se na obhlídku nádherné stavby z červených cihel, kterou vyprojektoval dvorní architekt Josef Schmalzhofer z Vídně a vybudoval svitavský stavitel Wenzel Ryschawy. Před námi se nacházela pseudorománská trojlodní bazilika se dvěma věžemi v průčelí a polygonálním závěrem presbyteria, kterou místní nazývali Červený kostel. Na obou věžích s jehlancovými střechami jsme si zkontrolovali správný čas díky rádiově řízeným ciferníkovým hodinám a pod nimi jsme spatřili okna se dvěma sloupky, za nimiž se skrývaly zvony z roku 1921 : sv. Josef, Neposkvrněné početí Panny Marie a sv. Alfons.

35 - Svitavy - Kostel sv. Josefa 02 - čelní pohled 35 - Svitavy - Kostel sv. Josefa 03 - průčelí

Na věžích kostela se původně nacházelo pět zvonů od zvonařské firmy Hilzer z vídeňského Nového Města, ale nijak nás nepřekvapilo, že během první světové války byly roztaveny, aby posloužily úplně jinému účelu. Pod zvonicovým patrem jsme uviděli okénka se středovým sloupkem a o něco níže pak bylo úzké okno, které nám připomínalo gotické střílny. V přízemí jsme napočítali tři vchody a nad nimi jsme obdivovali pás tří arkád na sloupech s polokruhovými záklenky a úzkým oknem ve druhém oblouku. Mezi věžemi naším očím neunikl trojúhelníkový štít s další střílnou a pod korunní římsou se nacházelo gotické rozetové okno členěné kružbami. Když jsme si bohatě architektonicky zdobené průčelí prohlédli, zamířili jsme ke zmíněné trojici vchodových dveří, přičemž každá věž disponovala jedním vchodem a ten hlavní se nacházel uprostřed mezi nimi.

35 - Svitavy - Kostel sv. Josefa 04 - průčelí 35 - Svitavy - Kostel sv. Josefa 08 - boční pohled z ulice

Když jsme k zamčeným dveřím přišli, nejprve jsme se věnovali prostřednímu vchodu, který se nám líbil nejvíce, neboť byl zkrášlen ústupkovým portálem. S úžasem jsme obdivovali na třikrát odstupňované ostění s vloženými sloupky, které jako bájný Atlas držely polokruhový záklenek nade dveřmi. Jako třešnička na dortu na nás zapůsobil reliéf Krista dobrého pastýře s akantovými listy s úponky, který obsadil plochu nad vchodem, která se v architektuře nazývá tympanon. Následně jsme se šli podívat na vchod do levé věže, který byl ozdoben jedním sloupem v ostění a odstupňovaným polokruhovým záklenkem. V tympanonu jsme tentokrát shlédli reliéf sv. Klementa Maria Hofbauera-Dvořáka se spirálovitě stáčenými akantovými úponky. Vzápětí jsme se přesunuli ke stejně zdobenému vchodu pravé věže, kde jsme našli reliéf sv. Alfonse Maria di Liguori, zakladatele řádu redemptoristů.

35 - Svitavy - Kostel sv. Josefa 05 - hlavní vchod s ústupkovým portálem, v jehož tympanonu se nachází reliéf Ježíše Krista jako Dobrého pastýře. 35 - Svitavy - Kostel sv. Josefa 07 - levý vchod s reliéfem sv. Klementa Maria Hofbauera-Dvo​řáka 35 - Svitavy - Kostel sv. Josefa 06 - pravý vchod s reliéfem sv. Alfonse Maria di Liguori

K průčelí byla z levé strany připojena jedna z lodí s vlastním vchodem, na které jsme ve třech řadách napočítali 20 oken s půlkruhovým záklenkem a další čtyři se pak nacházely ve spojovací části mezi lodí a průčelím. Dlouho jsme se zde nezdrželi a kolem našeho auta jsme se vydali k další části církevní stavby. Čekala nás další loď kostela, podepřená opěráky se sedlovou stříškou a několika bočními kaplemi. Pod římsami naším očím neunikl zdobný obloučkový vlys a trojosá okna, která byla dělena vždy dvěma sloupky a zakončena cihlovým záklenkem. Brzy jsme přišli k bočnímu vchodu s jedním sloupem v ostění a odstupňovaným polokruhovým záklenkem, nad nímž jsme našli tympanon s reliéfem Matky Boží Panny Marie s Jezulátkem, dvěma anděly a nezbytnými akanty, přičemž vše uzavíral trojúhelníkový štít.

35 - Svitavy - Kostel sv. Josefa 12 - celkový pohled 35 - Svitavy - Kostel sv. Josefa 10 - boční vchod

Potom jsme již dorazili k pětibokému presbytáři, zdobeném v jeho horní části oblouky se slepými arkádami se dvěma sloupky, pod nimiž jsme napočítali pět obdélných oken s polokruhovým záklenkem. Kněžiště bylo kryto valbovou střechou a na hlavní lodi jsme spatřili klasickou sedlovou. Následně jsme otevřenou bránou v cihlové zdi přišli k zadní části stavby a nahlédli jsme na nádvoří. Na této straně svatostánku jsme našli další boční kapli s trojúhelníkovým štítem, zdobený obloučkovým vlysem a tím jsme zakončili obhlídku nádherného kostela redemptoristů, kteří ve Svitavách působili až do roku 1945, přičemž německy mluvící příslušníci byli vyhnáni roku 1946. Pro zajímavost čeští redemptoristé zde působili jen do noci z 13. na 14. dubna 1950, kdy je zatkla a uvěznila komunistická tajná policie.

 35 - Svitavy - Kostel sv. Josefa 20 - jedna z věží 35 - Svitavy - Kostel sv. Josefa 11 - boční vchod s reliéfem Matky Boží Panny Marie s Jezulátkem 35 - Svitavy - Kostel sv. Josefa 21 - boční kaple

Ještě než jsme se vydali zpátky k autu, rozhlédli jsme se kolem sebe, neboť jsme se nacházeli v areálu bývalého kláštera, jehož budovy od padesátých let 20. století sloužily k léčbě pacientů. Po chvilce jsme již nabrali kurz směrem k našemu povozu, jímž jsme odjeli na okraj města Svitavy, abychom se prošli po naučné stezce Vodárenský les. Co jsme během procházky viděli ,to vám prozradí příští příspěvek na těchto stránkách, tak si jej nenechte ujít. Chcete-li vědět, co všechno jsme ve Svitavách viděli, vyhledejte si v sekci Velké povídání o výletech článek Jak jsme Svitavy prošli křížem krážem a dozvíte se víc. A nezapomeňte prosím napsat pod články komentáře a podělte se o své zážitky s ostatními turisty, kteří tak získají aktuální informace o daném místě. Děkujeme. Snad vás tento článek inspiroval k návštěvě města Svitavy a poznání jeho památek či zajímavostí.

35 - Svitavy - Kostel sv. Josefa 13 - celkový pohled 35 - Svitavy - Kostel sv. Josefa 17 - celkový pohled ze dvora

Kompletní fotogalerii najdete zde

https://jirkacek1.rajce.idnes.cz/Svitavy_-_kostel_sv._Josefa/

Historie :

Základní kámen nového redemptoristického klášterního kostela byl položen v roce 1894 na popud Josefa Karleggera, který zatoužil rozšířit aktivity koclířovských redemptoristů do Svitav. Začal jednat se Svitavami, ale neuspěl. Zato Lánští projevili více pochopení a tak po dvou letech prací mohl být kostel 8. září 1896 slavnostně vysvěcen. Redemptoristé tu pak působili nerušeně až do roku 1945. V roce 1946 byli německy mluvící příslušníci vyhnáni. Čeští redemptoristé zde působili jen do noci z 13. na 14. dubna 1950, kdy je zatkla a uvěznila komunistická tajná policie. Klášterní budovy získala nemocnice, správa kostela připadla svitavské farnosti. Od začátku 21. století byl kostel postupně rekonstruován, když obě věže získaly nové oplechování, bylo opraveno cihelné obložení zdí, byly provedeny všechny nové střechy nad všemi částmi kostela a byly z části zrestaurovány vitráže na severní straně hlavní lodi a nad hlavním vstupem do kostela. V interiéru bylo pod jižní věží vybudováno nové hygienické zázemí. Na věžích bylo znovu zprovozněno pravidelné zvonění a byl obnoven provoz věžních hodin. V roce 2016 byla požehnána nová vitráž v severní věži, znázorňující světce z místního kraje - Bl. Engelmara Unzeitiga, který se v tomto kostele rozhodoval pro své povolání.

Interiér :

Hlavní oltář kostela se sochou sv. Josefa uprostřed a postranními sochami apoštolů Ondřeje a Jakuba, kazatelnu s postavami čtyř evangelistů Marka, Matouše, Jana a Lukáše a čtyři postranní oltáře vytvořil Ferdinand Stuflesser ze Svatého Ulricha v Tyrolsku podle nákresů Fr. Maxe Schmalzla. Mramorový stůl hlavního oltáře je dílem brněnského Johanna Tomoly. Interiér kostela vymaloval Erwin Bubeník z Linze, rovněž podle dekorace Fr. Maxe Schmalzla. Stěny hlavní lodi jsou vyzdobeny devíti výjevy ze života sv. Josefa. od J. Pešáka z roku 1910. Po straně obětního stolu je dnes umístěn velký misijní kříž z roku 1919 a na levé zdi presbyteria visí pamětní deska připomínající vysvěcení kostela. Na kůru jsou varhany od firmy Heinrich Schiffner z Prahy, přestavěné v roce 1936 firmou bratří Riegrových z Jügendorfu.

Zajímavost :

Kostel navštěvoval v době mezi světovými válkami nejvýznamnější rodák z nedalekého Hradce nad Svitavou, kněz Hubert Engelmar Unzeitig. Po vysvěcení na kněze neohroženě kázal proti nacismu a téměř celou válku prožil v koncentračním táboře Dachau, kde si pro své milosrdenství získal přezdívku Anděl z Dachau. Krátce před osvobozením se dobrovolně přihlásil k ošetřování ruských zajatců nakažených tyfem. Mezi nimi také zemřel. V roce 2016 byl otec Engelmar blahoslaven a prohlášen za mučedníka blíženecké lásky.

Historie čerpána z webu

https://www.nockostelu.cz/kostel/739/

Město Svitavy má svou turistickou známku č.633.

https://www.turisticke-znamky.cz/znamky/svitavy-c633

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 


Doporučený článek

Proč si vybrat dřevěné žaluzie


Turistův ráj

Turisticka mydla


Statistiky

Online: 12
Celkem: 455091
Měsíc: 18432
Den: 476